Välkommen till år 2021 en spännande kärlekslös tid, där fel är rätt och rätt är fel… Krönika av – Claire Nilsson

Fader som är i himlen, du har all makt, vi prisar ditt namn, välsigna oss med din nåd och visa våra barn dina välsignade vägar, inled oss inte  i frestelser fader utan skydda oss från allt ont som skadar både kropp och själ. Även om sorgen är lika stor som ett hav, så har jag min tro att du min far och herre Jesus Kristus aldrig kommer att överge mig.

Bibeln berättar om när Petrus blev rädd och det var då han tappade kontrollen och inte kunde gå med Jesus på vattnet längre (Matteus 14:22-33) Då sade Jesus: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du ?” Matteus 14:31

Jag tackar dig fader dagligen för att du är så god mot mig, och även när det känns jobbigt eller svårt så är du alltid närvarande…  det känns som om du säger till mig ” jag förstår precis vad du går igenom, jag har dig… Du är aldrig ensam… var inte rädd… jag har gått genom alltsammans också såsom: ont, hunger, frossa, lidande, missförstånd, jag blev överlämnad av alla även de som jag botade från sina sjukdomar, alla de jag levde ihop med och undervisade, några hånande mig, spottade på mig och korsfäste mig, allt detta var för er skull – ni som tror på mig, så ni blir försonade med fadern och återkommer igen till hans härlighet, där det är perfekt, inget ont eller lidande finns; där ni hörde hemma innan synden kom och förstörde relationen mellan fadern, skaparen, och mänskligheten.

Du är min borg fader,  min rogivande vattenkälla där jag kan gömma mig och dricka av din vilja som är för att rädda mig. Tack för din kärlek Jesus för att du älskar mig, jag är ditt barn, gör som du vill med mig för jag litar på dina ord, och jag vet att du har redan sagt, genom profeterna, dina tjänare: att en dag för dig går går lika fort som tusen år för oss, och tusen år är som en dag (Psalm 90:4), så jag väntar tålmodigt på dina förståndiga och bästa lösningar för mig, ditt barn, din ägodel, ditt ögonsten som du kallade mig för enligt Bibeln. ”Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga” –Psalm 17:8

Jag är helt säker på att du har mig i din starka arm och att du aldrig lämnar mig i andras händer, de människorna som är som moln utan regn, som drivs förbi av vinden, som är som träd utan frukt, de som är missnöjda med allt och lever efter sina begär, de som är stora i ord och smickrar bara dem som de har nytta av. Gud du sa själv: ”Och du ska älska din nästa som dig själv.” Matteus 19:19 , detta visade du klart och tydligt när du blev en människa och du förlät till och med de som korsfäste dig. Vilken underbart stor kärlek ingen är som du, min Gud och far.

Det var en gång två bröder som hade olika omständigheter och hade blivit rika av olika mutor, fiffel och bedrägerier, låt oss kalla dem för B1 och B2.

B1 fick resa bort och fortsätta med sina fula trix och omvände sig inte från sina onda vägar trots allt ont som han fick uppleva på grund av sitt livsmönster,  enligt honom så var det hans misslyckade öde som han  tvingats att överleva, dvs. att han vände ryggen åt Gud, och tänkt jag är min egen gud ingen har med mig att göra. När Gud hörde detta blev han så upprörd  och lämnade honom åt sitt öde. Nu efter alla dessa år med många stora operationer frågar han ´varför har Gud lämnat mig??´. Det är så lätt att tänka så, när det går dåligt och inte analysera varför det blev som det blev och att allt har med våra livsval att göra, istället för att skylla, klaga och berätta falskt om hur orättvis Gud är. Gud är sann, han är exakt den samme idag, igår och för all framtid.

Regler är regler och vi fick de redan från början på Moses tid, och sedan kom Jesus, Gud själv, för att förklara och   förtydliga hur en människa ska vara för att kunna komma till himmelriket, genom olika liknelser, berättelser och genom alla gärningar som vi bör försöka efterlikna, men vi människor är fortfarande frivilliga att välja rätt eller fel, och på vilken röst vi ska lyssna,  och då har vi oss själva att  skylla eller berömma. Det är inte hellre fel att våga pröva sig fram, att halka men ändå gå upp igen, att ramla och försöka resa sig upp en gång till, innan man drunknar annars och ingen återvändo finns. Pauls skriver att allt är tillåtligt, men allt är inte nyttigt… ”Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet för mig”, men jag ska inte låta något ta makten över mig.” – 1:a Korintierbrevet 6:12

Den andra brodern B2 var 20 år yngre än B1. Han var yngst i familjen och fick allt han bara pekade på, han fick lov att börja jobba på kommunen med lss och frågor som har med funktionshindrade att göra. Förutom alla mutor och alla bedrägerier han var inblandad i, så var han så klumpig med sina ord, han sårade hur som helst utan att tänka sig för vad han sade. Många kunde inte förstå hur just han kunde fortsätta, han omvände sig inte heller från sina onda vägar trots allt ont som han fick uppleva på grund av sitt livsmönster. Hans förstfödda son var blind, hans sambo dog och ingen vet hur, han var tvungen att ta hand om sonen alldeles ensam, han förlorade sitt jobb på kommunen och även människors respekt som liknade morgondagen som  snart försvann när morgonen grydde…

B2 blev vräkt från sin lägenhet och hemlös efter allt

Claire Nilsson Krönikör

Skicka gärna kommentar till clairenilsson@protonmail.com