Vägen, sanningen och livet.

Det enkla budskapet att Jesus, eller rättare sagt Yeshua som han heter på det hebreiska språket och som också ängeln Gabriel uttalade till Maria att han skulle heta (Lukas 1:31), är vägen, sanningen, livet och ända vägen till Fadern är viktigt att påminna sig om dagligen. För när vi varje dag bombarderas med mängder av information via diverse medier är det viktigt att komma ihåg att bara Jesus har hela svaret och inga experter eller teorier i världen kan ersätta hans överlägsna visdom. När vi vänder oss i bön till honom kommer ”hjälparen” – Den Helige Ande och ger oss ett svar så småningom, men kanske inte på det sättet vi först tänker oss, men på ett sätt som är bäst för oss utan att vi alltid själva förstår det. Lita på Herren och vila i honom, men visst får vi också tvivla lite som Tomas hade en benägenhet att göra ibland.

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.” – Johnnesevangeliet 14:6