”Jättarna i Sverige och i Bibeln – Myt eller Sanning?”

Verket ”Jättarna i Sverige och i Bibeln” är en mycket intressant bok som tillsynes kan låta begränsad i sitt omfång om man först endast läser själva titeln. Dock så innehåller boken många intressanta inslag och kopplar inte bara Bibelns budskap samman med dåtid utan vidare fram till nutid. Som med de flesta böcker så behöver läsaren för att förstå innehållet en stor portion tålamod och … Continue reading ”Jättarna i Sverige och i Bibeln – Myt eller Sanning?”