Fasta för läget i Sverige och Norden utlyst… 22-24:e Mars 2021

Norden 714 har utlyst en fasta för läget i Nordens länder. Jesus pratar om att vissa saker kan man bara övervinna genom fasta. I Matteus 17:14-21 står det att vissa andemakter, som bland annat håller till här i Sverige och i Norden och ställer till med besvär, inte kan övervinnas utan fasta. Mer info i videon med Lars Enarson:

14  När de sedan kom tillbaka till folket, gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom 15 och sade: ”Herre, förbarma dig över min son! Han är månadssjuk (sinnessjuk) och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. 16 Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom.”14 När de sedan kom till folket, steg en man fram, böjde knä för honom 15 och sa: Herre, förbarma dig över min son. För han är sinnessjuk* och lider svårt. Ty han faller ofta i elden och i vattnet. 16 Och jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. 17 Då svarade Jesus och sa: O, du trolösa* och onda släkte**, hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig. 18 Och Jesus befallde strängt den onde anden, och han for ut ur honom och pojken var botad från den stunden. 19 Då kom lärjungarna till Jesus när de var ensamma och sa: Varför kunde vi inte driva ut honom? 20 Då svarade Jesus* dem: På grund av er otro**. För sannerligen säger jag er: Om ni har tro som ett senapskorn kan ni säga till detta berg: Flytta dig härifrån dit bort, och det ska flytta sig, och inget ska vara omöjligt för er. 21 Men detta slag går inte ut, annat än genom bön och fasta.” Matteus 17:14-21