Doktorn förklarar – Sterilitet är en allvarlig biverkning av alla sk. Rna-Vaccin… Dessa är inte vaccin i ordets rätta innebörd…

Dr. Lawrence Palevsky som har lång erfarenhet inom både vården i stort men även forskningen berättar modigt hur han ser på de olika biverkningarna av de sk. ”Rna-Vaccinen” och där en av dessa biverkningar, som till en början är osynlig, är att det kan påverka feriliteten negativt. Han säger även att de som får biverkningarna i sin tur kan påverka även de som inte har vaccinerat sig negativt. Han vill inte heller kalla dessa ”Rna Vaccin” (Phizer, Moderna mfl.) för vaccin, i traditionell mening, över huvudtaget, istället kallar han dem för ett farligt experiment på männskligheten med oanade konsekvenser… Pröva detta!!!… Och vi uppmanar alla att be just nu och lyssna vad Gud faktiskt säger i dessa viktiga frågor som kommer påverka vår framtid väldig mycket, be om beskydd för dig själv och att du ska våga fatt rätt beslut efter Guds vilja. Gud har kontrollen men han har också gett oss den fria viljan…