En liknande stor kris som den som började år 1968 kommer återupprepas i vår tid… Profetiskt budskap… Men ”Josef” liknande människor kommer resas upp och hjälpa många… Dom och Väckelse under samma tid… Pröva Detta!

Arrey från Christ Divine Yard Assembly delade nyligen ett budskap angående en ny kris som kommer att likna det som hände under åren 1968-1970. Mer info i videon nedan

Nedan en kort sammanfattning av vad som hände år 1968:

Det intressant med detta ur ett bibliskt perspektiv är att den bibliska kalenderns Sabbatsår, även kallad Shemitha / Shmita i September 2021 dvs. detta har betydelse för många olika skeenden i världen och det kan bli både en välsignelse för de som vänder sig till Gud men svåra tider för den som förnekar Gud, mer info i videon nedan:

Nedna en kort sammanfattning om vad som hänt under de senast 120 åren när det varit sabbatsår:

Källa: http://www.areyouready.co.za/shmita-year

2014-2015 var också ett Shmita år och nu är vi alltså snart framme vid 2021-2022… Mer info om detta i videon nedan med Jonathan Cahn som skrev boken ”The Mystery of the Shemitah” (”Mysteriet med Herrens Shemitah”) som gavs ut år 2014 i USA och 2015 i Sverige av Semnos förlag:

Avslutningsvis så är den enda lösningen på männskligheten problem att omvända sig till Herren och ta emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare och följa honom resten av sitt liv ända in i evighetet. I de två videorna nedan berättar Arrey lite mer om hur det går till: