Profetiskt budskap ang. hösten 2021, år 2022 m.m… ”Ljum” kristendom, Megakyrkorna etc. kommer att dö ut… -Nytt farligt virus på ingång, men de som av hela sitt hjärta söker Gud kommer att bli helade och ur allt detta kommer väckelse och äkta Gudstillbedjan… Pröva Detta!

Kent Christmas profeterar i videon nedan om år 2022 m.m och talar bla. om helt ny sjukdom som plötsligt kommer dyka upp och som det inte kommer att finns något männskligt botemedel /vaccin emot utan bara de som av hela sitt hjärta söker Gud kommer att bli botade och här gäller det för Guds äkta församling runt om i världen att göra sig redo och lita enbart på Gud och inget annat. Han pratar också om att de sk. Megakyrkorna och de ljumma församlingarna kommer att dö ut, men att vissa av deras byggnader kommer att tas över av församlingar som av hela sitt hjärta tillber Gud och inte bryr sig om pengar eller de ytliga sakerna… PRÖVA DETTA:

Hela predikan och hela mötet med hölls i församlingen Regeneration Nashville, hemsida: https://www.regenerationnashville.org/ den 25 Juli 2021 i Nashville / Tenesse i USA, här en länk till hela mötet som streamades live, där han också pratar om hösten 2021 m.m: