Profetiskt budskap till Sverige angående ”Hård Vinter” och ”Nya Skogsbränder”, men detta behöver inte hända om människor och de som styr Sverige vänder om till Gud…

De båda kanalerna Christ Divine Yard Assembly & Bibelfrågor Tv delar i en gemensam videon nedan 2 olika visioner angående Sveriges framtid. Budskapet om hård vinter och skogsbränder, som till en början kan verka oroväckande, har ändå ett hoppingivande budskap då detta inte alls behöver bli verklighet om omvändelse till Gud sker precis som folket i Nineve vände om när de fick höra Jona preidka (Jona kapitel 3-4), mer info i videon nedan:

Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det godaFörsta Thessalonikerbrevet 5:20

Arrey från Youtube kanalen Christ Divine Yard Assembly

Den största anledningen till att Sverige riskerar att utsättas för dessa extrema väderfenomen handlar INTE om Klimatförändringar utan om att människor, och framförallt de som styr landet, gör fel saker. De styrande fattar nämligen sina beslut med hjälp av felaktig information, vilket leder till en ond cirkel. Gud som skapat nationen Sverige glöms således bort och vi bör istället, som nation, söka Gud och hans råd angående coronakrisen, detta är den verkliga lösningen. Men som det är nu så är den information som lett fram till den sk. ”Pandemilagen” exempelvis, baserad på lögner och felaktigheter vilken orsakat stor skada för många människor. Ledare runt om i Sverige behöver därför börja att fatta annorlunda beslut och tänka själva istället för att följa en agenda som globala krafter planerat sedan länge… Mer info om hur lögnen runt covidkrisen planerats går att läsa i detta informationsbrev från TrueReformation.net, sidan drivs av Janne och Eivor Ohlin som bla. jobbat för olika församlingar och LP- verksamhet i Göteborg, i brevet står bla. följande:

All personer och organisationer som nämns i informationsbrevet går att kolla upp men i slutändan behöver läsaren välja själv vad man vill tro på.

Missonären och evangelisten Marcus Bloom predikadet ett liknande budskap i Vetlanda Friförsamling redan förra året:

En annan sak som Sverige gjort nyligen, vilket är mycket märkligt, är att man förbjudit inresande från Israel – världens mest vaccinerade land läs mer på Regeringens egen hemsida detta har även många internationella nyhetssajter snappat upp:

se hela artikeln från NTD.com exempelvis

Detta är ett mycket märkligt beslut eftersom lösningen som ”Mainstream Media” hela tiden har pumpat ut är att Israel gör rätt i att massvaccinera sin befolkning fort men varför har man då nu fått ett ännu farligare läge än Sverige som ligger långt efter i vaccineringstakt ?? Den som slår ihop ett och två förstår att det inte är de ovaccinerade som är problemet utan att det i själva verket är vaccinen som orsakar mutationerna och gör människor sjukare… Mer info i videon från Bota Sverige nedan, där 2 legitimerad svenska läkare förklarar:

Avslutningsvis ett bibelord ifrån Amos som passar i detta sammanhang:

Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.” – Amos 5:14