Profetiskt budskap till Sverige ang. gängkriminaliteten och skjutningarna och hur de kommer att spridas även till lugnare områden om inte omvändelsen och väckelsen i Guds församling, först och främst, kommer igång…

Ingen har väl undgått att höra talas grov gängkriminalitet i många utsatta områden runtom i Sverige framförallt i vissa områden i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö… De som bor i lite lugnare områden ser på och tänker att det händer bara där men har svårt att föreställa sig att det skulle kunna hända något liknande i deras egna bostadsområden…

I ett profetiskt budskap till Sverige tar youtubekanalerna Christ Divine Yard Assembly och Bibelfrågor Tv upp de bakomliggande orsakerna, utifrån Guds perspektiv, varför våldet ökar och hur det kommer att eskalera ännu mer, även till lugnare områden, om inget görs… Budskapet innehåller också vad vi kan göra åt det hela och lösningen handlar främst om att Guds församling i Sverige behöver vakna upp, omvända sig och börja be och agera för sitt lands bästa. Löftet i 2:a Krönikeboken gäller även Sverige och Gud kan agera om vi gör våran del i det hela dvs. ödmjukar oss, börjar be, söker Gud och han sanning osv…

13 ”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 15  Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats.” 2:a Krönikeboken 7:13-15

Mer info i videon:

Videon i sin helhet finns på Bitchute: