Profetiska budskap ang. Rysk invasion av Sverige, Norge & Finland… Men vår synd emot Gud är problemet, inte Putin… Dags att börja be…

De senaste dagarna har det militära tonläget runt östersjön trappats upp och Sverige har ökat sin militära närvaro bla. på Gotland (Läs mer på flammor.com och Bön för Gotland m.m). Ryssland målas i svensk media upp som den stora hotet, och detta må vara sant i sig, men utifrån ett andligt bibliskt perspektiv är det egentligen något helt annat som är det egentliga problemet, nämligen vårt lands synd emot Gud. Detta mönster med synd i ett land och kopplingen till militära konflikter med andra länder är något vi kan se i Bibeln med landet Israel (mer om detta längre ner i artikeln).

Flera profetiska budskap har kommit under årens lopp angående detta och evangelisten Marcus Bloom summerade under sin predikan på Kingdom Chapel i Motala i lördags (15/01/2022) upp flera av dessa budskap och satte dem i kontext till det som händer just nu. bla. tog han upp Emanuel Minos profetia han fick av en norsk bönekvinna ang. detta (länk) och Birger Claessons uppenbarelse och bok Dom över Sverige m.m. Mer info i videon nedan:

Se hela budskapet och mötet med titeln ”Stormen Kommer GÖR DIG REDO!”:

Praktexempet på koppling mellan militär invasion och ett lands synd gentemot sin skapare är Israels avfall ifrån Guds lagar och bud innan kung Nebukadnessar och hans Babylonska rike (nuvarande Irak området) invaderade landet och tog Israels folk som fångar och förde dem till sitt land (Läs mer om detta i Kungaböckerna 1 & 2 länk). Gud hade lovat att skydda sitt folk mot alla fiender och olyckor om de bara följde honom och levde efter hans stadgar och bud…

Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med bilder för att tillbe dem, för jag är Herren er Gud. Mina sabbater ska ni hålla, och min helgedom ska ni vörda. Jag är Herren. Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska räcka till såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och ni ska bo trygga i ert land. Och jag ska ge frid i landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd ska gå fram genom ert land. Ni ska jaga era fiender framför er, och de ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga hundra framför sig, och hundra av er ska jaga tiotusen, och era fiender ska falla för era svärd.” – 3:e Mosebok 26:1-8

Men folket i Israel på den tiden gjorde inte detta utan började istället tillbe andra gudar vilket var den egentliga orsaken till att Gud tillät denna invasion…

Ett liknande mönster kan vi se i Sverige som efter reformationen på 1500-talet blev ett kristet land, på riktigt, och fick korset i flaggan och byggde sitt land med 10 Guds Bud som grundstomme för lag och rätt vilket gjorde att landet fick ett beskydd ifrån Gud och blev både ekonomiskt och materiellt starkt som ett resultat av den andliga styrkan i och med att man satte Bibeln som grund för landets styrning. (läs mer om Uppsala möte år 1593 där man bla. slog fast att Bibeln ska vara Sveriges grunddokument, även Wikipedia har en informativ sida om detta möte). Men allteftersom denna grund bit för bit monterats ner, där en av de stora milstolparna var när den Socialdemokratiska regeringen under ledning av Olof Palme under 1970-talet ändrade Sveriges grundlag där det tidigare stod att Sverige är ett kristet land till att nu bli ett mångkulturellt land (läs mer om en av de avgörande proposition 1975 som ledde fram till detta). Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att Bibeln inte är emot människor från andra kulturer, Israel skulle också ha en generös invandrar politik exempelvis: Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. 3:e Mosebok 19:34 men denna politik hade ingen tolerans för avgudadyrkan och synd. ”En och samma lag ska gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.” – 2:a Mosebok 12:49, och det är just på den punkten som den Socialdemokratiska regeringen har gjort fel när man likställer främmande gudar med Bibelns Gud. vilket lett till förfall och spänningar mellan olika grupper i samhället exempelvis.

Vad är värt att försvara ?

Det som de gamla svenska kungarna, även om inte de var perfekta i sig, gjorde var att försvara Bibelns ord som gett Sverige sin självständighet och suveränitet, tidigare var vi ju mer eller mindre förslavade och starkt kopplade till det Romerska-Katolska systemet som var både ett politiskt och religöst imperium över hela Europa. Gustav den II Adolf var en av de kungar som drog ut i strid till försvar för reformationen och stoppade dem som vill förstöra den frihet som skapats i Europa med hjälp av Reformationen, exempelvis (läs mer om honom i denna Wikipedia artikel)

Det Sverige nu säger att man ska försvara är Det Mångkulturella Samhället som alltså innebär att vi försvarar synd och avgudadyrkan, ett liberalt humanistiskt samhälle och ett avfall från 10 Guds bud etc. Detta försvarar inte Bibelns Gud och det är därför Ryssland, andligt och fysiskt sett har övertaget just nu, även om Ryssland och det kommunistiska tankesättet också är förkastligt enligt Bibeln, så kan Gud precis som han använde Nebukadnessar mot Israel använda Ryssland mot Sverige och andra länder som är fulla av avgudadyrkan, våld, lögner etc…

I videon nedan gör Rysslandskännaren Gudrun Persson en intressant bedömning av läget just nu under konferensen Folk och Försvar men hon tar också upp vad det är Sverige vill försvara, vilket är ovanstånde, som inte kommer att hålla i längden… Sverige behöver komma tillbaka till Gud det är den enda räddningen som finns just nu…

Det som står i 2:a Krönikeboken 7:13-15 är det som kan hjälpa:

Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, 14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 15  Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats.

Bibelfrågor Tv:s senste video ”Därför kan Ryssland invadera Sverige enligt Bibeln… Så kan det stoppas enligt Bibeln…” handlar om detta…

Den finske Pastorn Marko Kulpakko talar också om detta med ödmjukheten och omvändelsen som nyckeln i detta sammanhang.