Det är nu hög tid att mobilisera Sveriges Andliga Böneförsvar och proklamera Sverige som -Ett Kristet Land- igen… Det sätter himmelens änglasoldater i rörelse till ett verkligt försvar av Sveriges territorium och kommer även få fysiska konsekvenser, även om vår fysiska armé är svag för tillfället… Att gå med i Nato hjälper inte…

I Bibeln är det väldigt tydligt vad som faktiskt hjälper ett land som hotas av krig och invasion och det stavas ödmjuka sig bla. genom fasta och bön inför sin Herre och skapare… Det finns många exempel på att detta sätter änglar, mäktigare än alla mänskliga vapen i rörelse, till försvar för ett lands suveräna territorium ”Samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger”2:a Kungaboken 19:35. (Läs hela sammanhanget) Nato-medlemskap etc. som exempelvis Carl Bildt nu föreslår som en lösning fungerar inte… Det forna Israel sökte också hjälp och ingick avtal med andra länder när de kom i nödläge, såsom exempelvis Assyrien och Egypten, men det hjälpte inte när det kom nya kriser utan det som faktiskt hjälpte var att återupprätta sitt förbund med sin Gud (läs mer i Kungaböckerna). Sverige är i grunden Ett Kristet Land, byggt på 10 Guds bud och Bibeln främst sedan Uppsala möte år 1593 (läs mer). Men detta har vi framförallt under de senaste 50 åren börjat vika av ifrån, vilket fått många negativa konsekvenser… Profeten Jeremia beskriver varför det dåtida Israel hamnat där de gjorde och många likheter med Sveriges situation idag finns i denna text:

Men är det inte du själv
        som vållar dig detta,
    genom att du överger
        Herren din Gud
    när han vill leda dig
        på den rätta vägen?
Varför vill du till Egypten
        för att dricka av Nilens vatten?
    Och varför vill du till Assyrien
        för att dricka av flodens vatten?
Det är din ondska som tuktar dig
        och ditt avfall som straffar dig.
    Inse därför och tänk på
        hur ont och bittert det är
    att du överger Herren din Gud
        och inte fruktar mig,
    säger Herren Gud Sebaot.”
Jeremia 2-17-19

Marcus Bloom predikade nyligen om denna väg av ödmjukhet fasta och bön som en lösning på det svåra läge vi befinner oss i nu… mer info i videon nedan:

Lars Enarson pratade redan år 2019 om en mobilisering av 10000 bönekrigare till sveriges räddning… Mer info i videon nedan och på hemsidan:

Mer om mobiliseringen från 2021 i videon nedan:

En sak som nu exempelvis Sveriges Kungapar skulle kunna göra, precis som de utlyste bön för Sverige under coronakrisen, är att utlysa en bön och fasta för Sverige istället för att dras med i ”Nato hetsen”… Riksdagen skulle nog ha svårt att enas kring ett sådant initiativ i nuläget men kungaparet skulle kunna göra det…

Avslutningsvis ligger alltså lösningen i att ödmjuka sig inför Sveriges skapare och lägga ner de männskliga lösningarna vilket blir tydligt i denna bibeltext:

”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats.” – 2:a Krönikeboken 7:13-15