Kommentarer till kriget i Ukraina och hotet mot Sverige – Att gå med i Nato skulle bara göra saken värre för Sveriges del…

Lars Bern från Swebbtv kommenterar i videon nedan läget i Ukraina och varför det blivit som det blivit. Han håller bla. inte med Sveriges statsministern positiva uttalanden om Nato, utan förklara att det skulle snarare förvärra Sveriges position och framhåller Nato och USA inblandning i Urkainas inre angelägenheter år 2014 som en stor bidragande orsak till det som nu sker…

Bibelfrågor Tvs senaste video ”Det ENDA som kan RÄDDA SVERIGE i Krig och Fred !!! (och det är INTE Nato)…” kommer till en liknande slutsats vad gäller Nato…