Profetiska budskap om Ryssland, Sverige, Ukraina, Israel etc. & Väckelse i nöden m.m

Bibelfrågor Tv tar i senaste videon upp om profetian i Hesekiel kapitel 38 och 39 om ”Gog från landet Magog” som någon gång i framtiden kommer att tillsammans med många andra länder försöka invadera Israel… Videon förklarar varför denna profetian inte kan ha med dagens krig och det vi ser nu i Europa att göra, som en del verkar tro, utan detta handlar om en framtida konflikt. Huvudpoängen är det som beskrivs i Hesekiel inte kan uppfyllas på det sätt vi för krig idag:

Sedan ska invånarna i Israels städer gå ut och ta rustningar, små och stora sköldar, bågar och pilar, påkar och spjut som bränsle att elda med, och de ska elda med det i sju år. 10  De ska inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogarna, för de ska elda med rustningarna. Så ska de ta rov från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren Gud.” -Hesekiel 39:9-10

Detta handlar således om ett krig efter att högteknologiska vapen, pansarvagnar, kärnvapen etc. har rustats ner och vi återgår till ett enklar och mindre farligt sätt att leva. Det går inte att elda i sju år i Israel med de metalvapen etc. vi använder nuförtiden, bara som ett exempel. Mer info i videon…

Videon i sin helhet ligger på Bitchute och där tas gamla svenska skrifter upp som hänvisar till både Magog och Gog och det finns där en stark koppling till hela norra Europas och Rysslands territorium i dem. Goterna och Svearnas historia skriven av biskop Johannes Magnus och publicerad första gången år 1554 med latinsk titel: Historia de omnibus Gothorum Svenumque regibus är mycket intressan i detta sammanhang… Hans bok referar både till Bibeln själv men även till andra kända forntida författare såsom Josephus och svenska gamla krönikeböcker om kungarna m.m. Nedan ett mycket intressant utdrag som har med detta att göra:

Magog var son till Jafet och sonson till Noa och blev det skytiska folkets fader
och grundare enligt Josephus första bok, elfte kapitlet. 
Han härskade först över den del av det  europeiska Skytien som nu kallas Finland och som sträcker sig österut mot Don samt lyder under goternas kung i dag. Sedan seglade han över den venediska havsviken enligt vårt fäderneslands trovärdiga krönikor och kom till Götaland på den skandiska halvön med en stor mängd folk. - Goterna och Svearnas historia s. 29

Denne Magog hade fem söner. Den förste var Sven som rådde över svearna och utvidgade deras välde. 
Den andre var Getar som kallas Gog av andra och gav sitt namn till geterna som han härskade över. De övriga tre var Tor, German och Ubbe. De stöd nästan samma makt över folket, som 
om de valts till kungar.
På denna tid behövde man inte frukta att kärleken mellan bröder eller svurna eder skulle 
brytas för att det fanns flera furstar eller att någon var alltför maktlysten. Ty 
då härskade den oskyldiga guldålder som de äldsta historikerna och diktarna 
har prisat i så höga och underbara ordalag.  

När Sven rycktes bort av döden, fick Ubbe makten över svearna, 
ungefär 246 år efter den stora floden. Han byggde staden Uppsala före Abrahams tid, och den fick detta namn eftersom den var ”Ubbes sal”, eller för att den låg vid floden Salas stränder. 
Svearnas furstar har också tagit sitt namn från denna stad i alla tider och 
velat bli kallade Uppsalakungarna. Den ligger på en vacker plats och var från första början helgad inte bara åt människorna och deras furstar eller kungar, utan även åt goternas högsta 
präster och gudar.  - Goterna och Svearnas historia s. 30 

LÄNK Till FULLTEXT

Nedan en analys utifrån ett nutida israeliskt perspektiv på konflikten mellan Ryssland och Ukraina som spelades in 23:e Februari dvs. en dag innan den fullständiga invasionen var ett faktum. Videon är inspelad i norra Israel på Golan höjderna där också ”Gog från Magog” och hans här bestående av många nationer, förväntas försöka invadera Israel men kommar då att få böja sig inför allsmäktig Gud…

Lars Enarson tar i sin senaste video upp en hel del profetiska budskap som gäller Sverige / Norden och Ryssland och om den väckelse som kommer genom den nöd som nu uppstår bla. en profetia ifrån en bönesamling i Gavelstad / Norge om att Gud har kontroll på Putin och använder honom för sitt rikes utbredning som han vill, mycket intressant perspektiv:

Ralf Johansson tar också upp Ryssland och Ukraina konflikten ur ett större prespektivet med Israel i sin predikan från Vetlanda Friförsamling i slutet av februai, han menar att Gog från Magog är Putin och Ryssland och visst finns kopplingen där men frågan är om det är nu eller längre fram den profetian kommer att gå i uppfyllelse…

Ryssland ifrågasatte nyligen Israels suveränitet över Golan höjderna och menar att Syrien har rätt till det området, vilket inte har stöd i Bibeln. Mer info i videon:

Arrey Atem från Christ Divine Yard Assembly fick i en syn se intressanta saker om Putin och Ukrainas president Zelensky mer info i videon:

Kopia finns av samma video finns även på youtube hos Bibelfrågor Tv:

Avslutningsvis en till video med Lars Enarson om Ukraina, Ryssland och Norden, där många intressant profetior och budskap angående detta tas upp…