Väckelsemöte / Revival Fest #1 26/03/2022 i Rågsved – Reportage…

Den 26:e Mars gick den första av flera ”Revival Fest” av stapeln i Stockholms förorten Rågsved. Intitativet startades utifrån ett tilltal som Arrey Atem (en av arrangörerna, ursprungligen från Kamerun nu bosatt i Eskilstuna) fick, om att en ängel tagit glödande kol ifrån Guds altare i himmelen och strött ut det över Sverige. Så det som gäller nu, för alla troende, är att hålla dessa eldkol vid liv så att de inte slocknar och göra det man kan för att på olika sätt evangelisera i landet. Det är bakgrunden till mötet och varför det blev till, mer info i videon:

George Teye som ursprungligen kommer från Ghana men nu bor i Stockholm talade om att väckelse utifrån olika aspekter och han var verkligen brinnande i anden när han talade, kolla videon nedan:

George Teye har bland annat skrivit boken: Prayer Command klicka på bilden för mer info:

Oscar Nilsson talade om saker och ting som försöker hindra och begränsa sann Jesus väckelse i Sverige. Bland annat togs dokumentet Charta Oecumenica, som är ett ekumeniskt dokument sammanställt av representanter ifrån Katolska kyrkan och Vatikanen samt Protestantiska ledare i Europa. De allra flesta stora kyrkosamfund är med i detta i och med att de är kopplade till Sveriges Kristna Råd som rekommendera att dokumentet följs och används på sin hemsida. Även om dokumentets intentioner vid en första anblick verkar goda och bibliska dvs. Jesus talar också om enhet bland troende osv. så leder det i praktiken till begränsningar bla. vad gäller evangelisation. Det står nämligen exempelvis ”Vi förbinder oss – att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring,”Charta Oecumenica s. 15. Att följa detta i praktiken skulle gör evangelsiations initiativ, som exempelvis det här mötet som hölls i Rågsved, både mer komplicerat och tidskrävande då en rad andra möten med kyrkor i närheten skulle behöva hållas innan man gör någonting konkret. Det är bara ett exempel av många problem med detta dokument. Andra saker som tas upp i dokumentet är Miljöagendan och Interreligös samverkan med andra religioner såsom Islam. Mer info i videon nedan där också Vatikanen och Katolska kyrkans hedniska historia tas upp och kopplingen till Den Stora Skökan i Uppenbarelsenboken kapitel 17.

Arrey Atem var sisst ut att tala och han nämnde bland annat om Romarbrevet 8:11: ”Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.” Mer info i videon:

Hela mötet ur en annan kameravinkel:

Sammanlagt besökte ca 50 personer mötet från och till under kvällen vilket var mer än vad arrangörerna hade räknat med.

Info om kommande mötetn hittas på Arrey Atems ministry sida på Facebook: Christ Divine Yard Assembly