Konferensen ”Tillsammans För Sverige” i Uppsala 21-22 oktober sökte ”Andens Enhet!” på riktigt.

I helgen hölls så den första efterlängtade bönekonferensen där en rad olika svenska bönenätverk enades under parollen ”Tillsammans För Sverige” i Life Arena i Uppsala. Johnny Foglander (Echurch) tog, efter ett upplevt tilltal från Herren i Februari i år, initiativet (läs mer på hemsidan.) Utgångspunkten var bla. att skapa den sanna andlig enhet som Paulus beskriver i Efesierbrevet 4:1-7:

”Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.  Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band:  en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop,  en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.  Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan.” 

Nästa dag var på plats under konferensen och även om de olika nätverken hade lite olika bönestilar och uttryckssätt så var skillnaden från att exempelvis delta i en ekumenisk gudstjänst, där enheten ofta känns krystad och inte alls så äkta alla gånger, stor.

Ett av de profetiska tilltalen som kom om hur detta sedan ska fortsätta frambars av ledaren för bönenätverket Sverigebönen Patrik Sandgren där han sa att ett samarbetet med Finland kommer att fördjupas:

Patrik Sandberg / Sverigebönen

Finlands olika församlingar enades i början av månaden till en gemensam evangelisationssatsning där en mediekampanj syndes över hela landet. Läs mer i artikel från Världen Idag:

https://www.varldenidag.se/nyheter/kandisar-vittnar-om-jesus-pa-reklamtavlor-over-hela-finland/repvjc!sMPrtyqcSnnpWilzFky0Tw/

En enhet byggd på biblisk grund där de medverkande bekräftar och bejakar varandras olika kallelser, istället för att konkurrera om utrymme, behövs. Det som däremot inte behövs är den falska enhet som bygger på mänskliga kompromisser med Guds ord, likt det som Sveriges Kristna Råd sysslar med, vilket inte skapar någon kärleksfull enhet utan mer en framtvingad sådan som handlar om pengar och politisk värdslig makt med minsta gemensamma nämnare som utgångspunkt. Lars Enarson från bönenätverket Norden 714, som också deltog i konferensen, beskriver vad den väsentliga skillnaden ligger i videon nedan.

Konferensen sändes inte live men spelades in och kommer att sändas i efterhand på Himlen Tv 7 länk: https://www.himlentv7.se/play/det-andliga-hemvarnet-live_s87785/

Avslutningsvis önskar vi denna nya rörelse till sann enhet som enbart bygger på ledning av Den Helige Ande fortsatt vind i seglen. -N.D