Profetiskt budskap till pingstpastorer i Solnahallen 2020 bekräftar det som nu händer inom Pingst FFS och Solna Pingstkyrka, där Josef Barkenbom blivit uppsagd på tvivelaktiga grunder…

År 2020 uttalade den norske predikanten Kjetil Tveter ett profetiskt budskap till alla pastorer inom samfundet Pingst FFS under konferensen Nordens Kallelsestund i Solnahallen i Solna. Budskapet var att ta sina församlingar ur samfundet Pingst FFS som var på väg bort ifrån Gud och de tankar han har för sitt folk och att det är viktigt att som pastor inte stå under någon annan än Gud själv, först och främst, se budskapet i sin helhet nedan:

Grundaren av Pingströrelsen i Sverige, Lewi Pethrus, ville heller aldrig att någon form av samfund skulle bildas inom rörelsen utan att varje församling skulle förbli fri och helt självständig utan någon central styrning. Pingst FFS påverkas också, medvetet eller omedvetet, i fel riktning via sitt deltagande i Sveriges Kristna Råd och av det ekumeniska arbetsdokument, som framför allt Katolska kyrkan tagit initiativ till, med namnet ”Charta Oecumenica” (länk till dokumentet). Detta tar också Kjetil Tveter upp budskapet han fårr. Daniel Alm, ledare för Pingst FFS, tar däremot själv försiktigt avstånd från dokumentet och förklarar sin syn på ekumeniken i ett inlägg från September 2021 på samfundets hemsida (länk till inlägget)

Men nu till det som hänt under den senaste tiden inom Pingst FFS där Pingstkyrkan i Solna står i centrum, vilket i mångt och mycket bekräftar profetian om att samfundet Pingst FFS är på fel väg stämmer.

Det hela startade under sommaren 2022 när dåvarande Pingstpastor i Solna Josef Barkenbom, nu arbetsbefriad och avskedad, gjorde ett inlägg på Instagram där han inbjöd till gudstjänsten ”midweek” i Solna Pingstkyrka där man skulle omvända sig till Jesus, vilket är ett av de mest centrala budskapet i Bibeln, under parollen ”omvädelseterapi”. Begreppet omvändelseterapi hade då blivit ett känsligt ämne efter ett antal inspelningar med dolda kamera hos diverse pastorer inom Pingst, där personer som låtsas leva ett HBTQ liv sökt hjälp och råd hos pastorerna. När sedan pastorerna erbjudit hjälp med hänvisning till Bibeln etc. blev de anklagade för ”omvändelseförsök” och ”omvändelseterapi” där begreppen kopplas ihop med att tvinga någon att ändra sin livsstil.

Aftonbladet med flera medier skrev också om detta och använde begreppet omvändelseterapi i negativa ordalag. Josef gjorde det dock väldigt tydligt i sin video att den omvändelseterapi han erbjöd var helt och hållet frivillig och handlade om att omvända sig från olika saker till Jesus och begreppet HBTQ nämner han inte ens i videon… Videon fick dock riksdagsledamoten Robert Hannah (Liberalerna) att skriva följande inlägg på Twitter, vilket skapade hela turbulensen:

Istället för att stötta Josef och gå emot riksdags Robert Hannah´s feltolkning av Josef´s budskap valde Daniel Alm, Pingst FFS samt Pingstkyrkan i Solna istället att arbetsbefria och slutligen avskeda Josef. Detta beslut kommer han dock nu att bestrida med hjälp av en advokat i Solna tingsrätt under 2023…

Nedan publicerar vi hela Josef Barkenbom´s version av vad som hänt och där du även kan se videon som satte igång det hela och bilda dig din egen uppfattning i frågan.

Från Josef Barkenbom´s Facebook sida:

”29 december 2022 kl. 08:33  · 

https://www.facebook.com/watch/?v=1123048758381826 (Se videon om omvändelseterapi)

”Uppsagd och kommer bestrida. Här är varför!

Efter att på felaktiga grunder ha blivit uppsagd låter jag härmed meddela att denna uppsägning kommer att bestridas, vilket jag klargör och motiverar enligt nedan. Uppsägningen handlar i sin kärna om att jag tror på och talar om klassisk kristen tro – där alla behöver syndernas förlåtelse och omvändelse. Som pastor har jag deklarerat att utlevd homosexualitet är en synd, vilket gav utlopp för följande händelseförlopp.

Under sommaren 2022 publicerade jag ett Instagram-inlägg där jag på ett humoristiskt sätt talade om och problematiserade det då högaktuella begreppet omvändelseterapi (inlägget publiceras här för bedömning https://www.facebook.com/watch/?v=1123048758381826). Detta inlägg ledde till att jag initialt blev arbetsbefriad av min arbetsgivare Solna Pingstförsamling. I inlägget använde jag samma ord, omvändelseterapi, som Aftonbladet använt i ett antal dolda kameran-reportage där de gått till pingstpastorer och fått dem att framstå som suspekta och att de mörkar vad de håller på med. Jag framhöll att vi i kyrkan omvänder alla till Jesus och att det är helt frivilligt. Efter mitt inlägg blev jag först arbetsbefriad och nu från och med 1 december 2022 uppsagd på grund av arbetsbrist.  

Jag bestrider uppsägningen av 3 anledningar.  

1. Klassisk kristen tro är under attack från delar av frikyrkan. De finns en cancel culture mot predikanter och röster som tror på klassisk kristen tro.

2. Jag ifrågasätter huruvida Pingst FFS föreståndare Daniel Alm inte har påverkat detta, jag menar att han vill tysta mig och måste ha en dold agenda.  

3. Vi behöver stå upp och ta striden. Tro och tala. Nehemja byggde templet, byggde muren och han stred.

Om inte jag och andra kristna ledare tar striden för bibeltrohet så kommer ingen till slut att våga strida och ta kampen. Risken är att fler ledare och pastorer blir tysta, politiskt korrekta och rädda att förlora jobbet. Jag arbetar bara 20% i kyrkan och har i övrigt annan inkomst.  

Jag vill också understryka att jag inte gör detta för pengarna.

Skulle jag få skadestånd kommer pengarna oavkortat gå till organisationer jag vet gör att fantastiskt jobb. Organisationer där jag själv inte är involverad.

Såsom Gå ut Mission, Compassion eller Läkarmissionen

När jag gjorde mitt inlägg bjöd jag in till en Gudstjänst vi kallade Midweek. Det var en ny Gudstjänst i Solna Pingstförsamling där människor blivit frälsta, döpta och nya relationer har skapats. Jag ansvarade för den Gudstjänsten, och vi hade rekord i antal Gudstjänstdeltagare efter mitt Instagram-inlägg. Morgonen efter inlägget hade en riksdagsledamot twittrat och flera HBTQ-grupper på Facebook delat mitt inlägg eftersom de inte gillade det. Att de blev sura kan jag förstå – eftersom de står för något annat än det jag står för. Men än så länge har vi yttrandefrihet i Sverige och vi kristna har också rätt att yttra oss.  

Min pastor ringde på morgonen och sade att ingen från kyrkan hade ringt honom, men att andra hade ringt. Han tyckte att jag skulle ta ner Instagram-inlägget men att jag själv fick bestämma.  

Därefter fick jag ett samtal från Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS. Han skällde då ut mig och menade att eftersom jag inte varit föreståndare i en 1 timme så borde jag inte yttra mig. Han hotade mig och gav mig 45 min att ta bort inlägget annars skulle han offentligt gå emot mig och stänga alla mina dörrar inom hela den svenska Pingströrelsen och så även i Solna. Jag pratade med min pastor och min ordförande och tog därefter ner Instagram-inlägget.  

Trots det fick alla pingstpastorer ett mail den eftermiddagen där Daniel Alm tydligt fördömer mitt agerande – men han nämner inte mitt namn.  

När detta skedde ringde media och tidningar, och jag förklarade varför jag lade upp inlägget för att därefter ta ner det. Dagen därefter ringer en medarbetare från Pingst FFS och vill att jag är ”få i orden” när jag ger min förklaring. Senare ringer min ordförande Marcus Jonsson och vill att jag lägger upp en text som han skrivit. Jag lyssnade på deras åsikter men gjorde en egen förklaring, vilken fortfarande kan ses, på Instagram. Efter ytterligare en dag meddelar Solna Pingstförsamling att jag blivit arbetsbefriad och ombedd att inte komma till kyrkan. Sedan dess har jag inte fått inbjudan tillbaka.

Vår ordförande i Solna Pingstförsamling, Marcus Jonsson (politiker för KD och tidigare medarbetare till Daniel Alm) och pastor Manuel Henriquez lät meddela att de arbetsbefriat mig.  Jag blev förvånad eftersom jag hade initialt fått stöd av min pastor.  Vår ordförande tyckte nu att jag skulle bli arbetsbefriad. Han ger mig en liknelse om hur Ulf Ekman förstörde abortdebatten och jag kanske nu har förstört denna debatt. Jag tror att han blev rädd för sin politiska karriär, eftersom det snart var val och han önskade bli inkryssad till riksdagen för KD.

Efter ett par dagar tar jag en lunch med Daniel Alm och min pastor Manuel. Daniel Alm gör det då tydligt att han inte tycker jag ska vara pastor, inte podda och inte vara en kristen influencer. Han tycker att jag ska söka råd hos en pastorskollega för att bygga upp mitt förtroende. Han säger igen att om jag fortsätter som jag gör så kommer han ställa mig utanför Pingst, vilket han numera har tillsett, och att jag kommer bli som en viss pastorsprofil. Denna pastorsprofil har tagit mycket dåliga beslut, bla köpt sex och mår troligtvis mycket dåligt. Jag tycker inte man ska sparka på någon som redan ligger och definitivt inte jämföra hans agerande med mitt Intagram-inlägg. Daniel Alm borde göra det han kan för att hjälpa vår kollega i stället för att sparka på honom.

Han säger också att han inte pratat med min pastor men han berättar exakt samma liknelse med samma ord som min ordförande om hur Ulf Ekman förstörde abortdebatten. Daniel Alm ville få mig tro att han inte har påverkat detta, men för mig blev det tydligt att min ordförande Marcus Jonsson och Daniel Alm har pratat och beslutat agendan för mig.  

Man önskar alltså bort mig och kan inte backa upp mig. Det finns även politiska krafter som vill tysta mig. Någon vecka senare har Daniel Alm inbjudit ärkebiskopen, som inte tror på jungfrufödseln, att predika på Pingsts största sommarkonferens Nyhemsveckan. Daniel Alm är själv ”få i orden” när pastor Niklas Piensoho ändrar teologisk kurs i frågan i Sveriges största pingstförsamling Filadelfiakyrkan. Pingst FFS är inte vad man önskar vara – fria församlingar i samverkan. De som går emot ”samfundet” i denna fråga ska bort. Man säger samtidigt att de kyrkor som tror som Niklas Piensoho får fatta egna beslut, men de pastorer som tror på klassisk kristen tro ska röjas ur vägen.  

Jag tror att svensk kristenhet behöver stå upp och ta kampen för det vi tror på. Det är dags att kristna i Sverige slutar att förlora, för just nu förlorar vi matchen. Men jag tror vi kan vinna, och om vi gör det vi kan kommer Jesus göra det han kan. Vi har olika tjänster, olika metoder och ingen av oss är perfekta. Men vi behöver stå upp för Guds ord, älska människor och vara frimodiga. Signalen som detta ger pingstpastorer är att ni ska vara politiskt korrekta, inte sticka ut utan hålla er till vad samfundet och Daniel Alm säger.

Jag kommer inte vara tyst utan kommer att predika hela evangeliet i frimodighet, glädje och med så mycket kärlek jag kan.  

Daniel Alm tyckte inte att jag skulle podda eller vara en influencer. Men jag kommer att fortsätta! Och jag tycker fler behöver podda och hitta sätt att nå ut med budskapet. Vi behöver fler röster, inte färre! Sverige behöver Jesus och predikar vi så kommer folk vilja ha Jesus. Ett av mina senaste inlägg har över 12 000 visningar, ett annat över 100 000 visningar. Sverige vill ha Jesus! Men hur ska någon kunna tro om ingen berättar?

Slutligen ber jag er kristna, föreståndare, pastorer, profeter, herdar, bönemänniskor i Sverige – var frimodiga, låt ingen tysta er och var trogen Guds Ord!  

Josef Barkenbom

Stockholm den 29 december 2022

PS. I oktober 2019 försökte Per-Olof Eurell, ihop med Daniel Alm, göra Pingst FFS till största aktieägare i tidningen Världen Idag. Per-Olof Eurells son Gabriel berättade för sin pappa att han var homosexuell redan 2017 vilket Per-Olof beskrivit i en artikel i tidningen QX. Per-Olof beskriver hur det fick honom att ändra sin syn och försöker nu påverka svensk kristenhet att göra det samma. Men den största ägaren till Världen idag ville inte sälja till Pingst FFS. Den som inte tror att det finns en dold agenda är naiv. DS.

Jag tar som sagt avstånd från all form av tvång och är ledsen för dem som upplevt det. Jag lägger upp denna videon igen eftersom detta är anledningen till att jag blev arbetsbefriad och uppsagd.”

Ärendet kommer alltså att avgöras i tingsrätten i Solna och då får kommer vi även höra mer om vad Daniel Alm, Marcus Jonsson, ordförande i Solna Pingstkyrka, och Manuel Henriquez, pastor i Solna Pingstkyrka har att säga om detta.

Vi avslutar med en videon från youtube kanalen ”Sanning och Frihet i Sverige” som också tar upp detta: