75 år sedan Israel återuppstod 24/04/2023 (5:e Idyar = 14:e Maj 1948) ”Yom Ha´atzmaut”… Följ med i liverapporter hela nästa vecka från ”Det Heliga Landet”…

Följ med i dessa sociala media kanaler som rapporterar live ifrån Israel hela nästa vecka:

Instagram (Kingdom Chapel International): https://www.instagram.com/kingdom_chapel_int/

Facebook (Arrey Atem´s kanal): https://www.facebook.com/www.christdivineyardassembly.se

Youtube (Arrey Atem´s kanal): https://www.youtube.com/@christdivineyardassembly

Mer info om vad som händer nästa vecka och bakgrunden till detta: