New World Order (N.W.O) är inte en judisk utan en hednisk tanke ifrån början…

New World Order är ett begrepp som framförallt myntades av den amerikanske presidenten George Bush (även om idén är urgamal) och handlar om en strävan mot att ena hela världen, fast utan Gud, det som man i Biblisk kontext brukar kalla för att ”försöka bygga upp Babels Torn igen” (Första Moseboken Kapitel 11) eller ”Det Antikristliga Systemet” (Uppenbarelseboken 13):

Dåvarande svenske statsministern Carl Bildt talade strax efter George Bush´s uttalande om samma sak år 1992:

Jesus säger att ”frälsningen kommer ifrån judarna” – Johannes 4:22, men många konspirationsteorier cirkulerar också på nätet om att Israel skulle vara ett centrum för ”New World Order” och ondskan på jorden. Bibelfrågor Tv var nyligen i Israel och har gjort en video om detta där slutsatsen, utifrån Bibeln, istället blir att även om N.W.O också finns i Israel så är det först och främst ett hedniskt (icke judiskt) tankesystem som härstammar från först och främst Babels torn (Irak) men som sedan spridit sig utöver världen främst genom den grekiska och romerska avgudakulturerna.

Ett väldigt intressant vittnesbörd om att det inte är judar, i första hand utan hedningar, som ligger bakom det antikristliga systemet kommer från John Todd, tidigare okultist och medlem i det sk. ”Illumnati” under 1970-talet. Han var själv med och ”styrde världen” inom diverse grupper på den tiden och förklara exakt vad han sett inifrån dessa grupper i videon nedan, och han var själv inte jude… Exempelvis tar han upp familjen Rothchild, som utifrån London styr en hel del inom banksystemet etc. i världen, som visserligen delvis är födda som judar men som inte längre är ”riktiga judar”, för riktiga judar ägnar sig inte åt avgudadyrkan:

Han tar också upp Kung Salomo i Bibeln, som ett bra exempel, som först gick starkt med Gud och bara tjänade honom men som när han lämnade Gud pga. att han gifte sig med för många kvinnor som dyrkade avgudar från andra kulturer, istället blev som en hedning. Kung Salomo är också en förebild för många hemliga ordnar och det sk. ”Illuminati” men då är det en avfällige ”hedniska” Salomo som bla. vanhelgade delar av Jerusalem med avgudastatyer som man syftar på.

Bakgrunden i Bibeln är, som sagt, framförallt det som står i Uppenbarelseboken Kapitel 13 som man kan sammanfatta med att det finns onda krafter i världen som strävar efter att världen ska enas under – En Politiks ledare, En Religiös ledare & Ett Ekonomiskt system… Dvs. att försöka att återskapa de förhållanden som rådde på tiden när Babels Torn byggdes då alla människor på jorden var enad för ett syfte, vilket hade kunnat vara ett bra syfte om det hade varit Guds vilja men nu var det istället tvärtom läs mer:

Babels torn och språkförbistringen

11 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” – Första Mosebok, Kapitel 11:1-4

Ledaren för bygget av Babels torn var med största sannolikhet Nirmod, och han tolkas av många teologer som en förbild på antikrist:

Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren som Nimrod.” 10 Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. 11 Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela 12 och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är ”den stora staden”. – Första Mosebok 10:8-12

Mer om Nimrod: https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

I en utombiblisk text kallad ”Legends of the Jews, Volume 1” står det även att Nimrod blev till genom att hans far, Kush gifte sig med sin egen mamma och fick barn med henne, och det var därför som han blev särskilt ondskefull:


”The first among the leaders of the corrupt men was Nimrod. His father
Cush had married his mother at an advanced age, and Nimrod, the
offspring of this belated union, was particularly dear to him as the son of
his old age.”
Legends of the Jews, Volume 1, sidan 123


Ladda ner PDF gratis: https://freeditorial.com/en/books/the-legends-of-the-jews-volume-1

Nya testamentet bekräftar även denna sexuella relation som särskilt problematisk:

Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.” – 1:a Korintierbrevet 5:1

Och de personer (vilddjur / odjur) som det talas om i Uppenbarelseboken 13, nedan, är med största sannolikhet inte människor som kommer ifrån några normala familjeförhållanden (dvs. pappa, mamma, barn), så det är därför det finns så många krafter i världen just nu som vill förstöra kärnfamiljen och den naturliga sexuella relationen mellan en man och en kvinna som leder till att naturliga barn föds…

Uppenbarelseboken 13:

”Vilddjuret från havet
13 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”
Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.
Vilddjuret från jorden
11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.– Uppenbarelseboken Kapitel 13

Men pröva allt detta inför Herren i bön själva och kom fram till er egen slutsats…