Profetiskt budskap från 2022 om det som händer i Israel NU hösten 2023…

Nyheterna i största allmänhet har mycket information om kriget antal döda osv. men tar sällan upp den andliga aspekten av konflikter och krig… Men i Bibeln ser vi ett tydligt mönster mellan att en nation glömmer bort sin Gud och att konsekvensen av detta så småningom kan bli krig och konflikt med andra länder / grupper, detta gäller även Sverige eller vilket annat land som helst… Lars Enarson tar i sin senaste video upp ett profetiskt budskap från 2022 som blivit mycket aktuellt vad gäller situationen i Israel just nu… Lyssna in och pröva detta:

Ännu ett budskap och en bön för hur kyrkor kan be för situationen i Israel…