AI kommer aldrig exakt kunna förutse vädret, bara Bibeln kan det…

Ny teknik bestående av AI som matats med allt väder som man kunnat uppmäta genom historien ska nu användas för att försöka räkna ut hur vädret blir i framtiden, läs mer om tekninken. Och visst till viss del kan säkert AI förutsäga vädret bättre än dagens teknik men en vetenskap utan Gud kommer aldrig kunna förutsäga saker exakt eftersom det man försöker mäta eller förutse ligger utanför jordens gränser dit människans teknik inte kan nå. Mer om detta i videon nedan med Bibelfrågor Tv:

Jobs bok i Bibeln är också intressant i detta sammanhang när det bla. beskriver många saker som har med vädret att göra läs själva i kapitel 38:

Var fanns du när jag lade jordens grund?
Svara, om du har så stort förstånd.
Vem har bestämt hennes mått – du vet!
Och vem spände mätsnöret över den?
Var fick hennes grundpelare sina fästen?
Vem lade hennes hörnsten,
medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng
och alla Guds söner ropade av glädje?

Vem satte dörrar för havet
    när det bröt fram ur moderlivet,
när gav jag moln åt det att klä sig i
    och lät tjockt mörker bli dess linda,
10 när bestämde jag dess gräns
    och satte bom och dörrar för det,
11 och sade: ”Hit får du komma, men inte längre,
här skall dina stolta böljor lägga sig”?

12 Har du, sedan dina dagar började,
    befallt dagen att gry
och anvisat morgonrodnaden en plats
13 där den kunde fatta jorden i dess hörn,
så att de ogudaktiga skakades bort från den?
14 Då ändrar jorden form som leran under sigillet,
och allt träder fram som i ny dräkt.
15 Då berövas de ogudaktiga sitt ljus,
och den arm som lyfts bryts av.

16 Har du stigit ner till havets källor
    och vandrat på djupets botten?
17 Har dödens portar uppenbarats för dig,
har du sett dödsskuggans portar?
18 Har du kunnat se ut över jordens vidder?
Låt mig veta, om du har insikt i allt detta.

19 Var går vägen dit där ljuset bor,
    och mörkret, var har det sin boning,
20 så att du kan föra det till dess gräns
och finna stigarna till dess hus?
21 Ja, du vet, du var ju född då,
    och dina dagars tal är stort!

22 Har du varit vid snöns förrådshus,
har du sett haglets förrådshus,
23 dessa som jag sparar till nödens tid,
till krigens och drabbningens dag?
24 Var går vägen dit där ljuset delar sig,
där östanvinden breder ut sig över jorden?

25 Vem har öppnat en ränna åt regnflödet
och banat väg för åskans blixt,
26 för att sända regn över folktomma trakter,
över öknar där ingen människa finns,
27 för att mätta ödsliga ödemarker
    och ge växtkraft åt gräsets brodd?
28 Har regnet någon fader,
    och vem födde daggens droppar?
29 Från vilket sköte kom isen ut,
    och vem födde himlens rimfrost?
30 Vattnet blir hårt som sten,
    djupets yta fryser till is.

31 Kan du binda ihop Sjustjärnornas knippe
eller lossa Orions band?
32 Kan du på rätt tid föra fram himlens tecken
och leda Björninnan och hennes ungar?
33 Förstår du himlens lagar,
    ordnar du dess välde över jorden?

34 Kan du höja din röst till molnen
    och få vattenflöden att övertäcka dig?
35 Kan du befalla blixtarna, så att de går ut
    och säger till dig: ”Här är vi”?
36 Vem har lagt vishet i de mörka molnen,
och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?
37 Vem har vishet att räkna skyarna?
Och vem häller ut himlens vattenläglar
38 när myllan är hård och fast
    och jordkokorna klibbat samman?
” – Job 38:4-38