The Trail en ”fiktiv” rättegång mot att dela upp Israel i två stater (Joel 3:1-3), hölls 3-4:e Juli 2024 i Haag i Nederländerna

Igår hölls The Trail i Haag i Nederländerna där den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella Domstolen (ICJ) har sitt säte. Dessa båda domstolar går många gånger emot staten Israel eller personer från Israel i olika frågor men denna ”fiktiva” rättegång som hölls utanför domstolarnas kontroll handlade istället om att visa alla länder som försöker att dela upp Israels land vad som står i Bibeln om konsekvenserna för deras egna länder av ett sådant beslut.

(OBS! – Rättelse till den som lagt upp videon på youtube: ”4:e Juli” är rätt datum inte ”4:e Juni”. Detta är ett misstag av den som lagt upp video)

– Guds dom över Israels fiender –
För se, i de dagarna
och på den tiden,
när jag gör slut på
Judas och Jerusalems fångenskap,
ska jag samla alla hednafolk
och föra dem ner till Joshafats[a] dal.
Där ska jag hålla dom över dem
för mitt folks skull,
min arvedel Israel
som de har skingrat
bland hednafolken.
De har delat mitt land
och kastat lott om mitt folk.”
– Joel 3:1-3

Vid den Internationella Brottmålsdomstolen (ICJ – International Court of Justice) i Haag, som startades via FN, jobbar man nämligen hårt med att göra precis detta som står i Joel 3, dvs. dela upp Israels land. Den 25:e Juli 2024 ska man bland annat ha ett nytt internationellt möte där man ska gå igenom olika länders yttranden om Israel och främst då vad gäller staden Jerusalem och det sk. ”Västbanken” eller Judeen och Samarien som det kallas i Bibeln. Man kommer utifrån det diskutera en eventuell delning av Israel och staden Jerusalem vilket alltså är helt emot vad Bibeln säger. Det är därför även viktigt för Sverige att vända om ifrån tron på att den så kallade ”Tvåstatslösningen” är en bra idé för fred i mellanöstern, för att inte det som står i Joel kapitel 3 och övriga Bibeln angående Israel ska drabba oss… Därför hålls denna ”fiktiv” rättegång på World Forum i Haag inte så långt ifrån domstolen med pastorer, böneledare och politiker från många länder 3-4 juli 2024, med syftet att varna alla världens nationer för för att gå emot vad Bibeln säger om Israel… Mer information om hur detta initiativ kom till finns i videon nedan som är en intervju med mannen som fick visionen om att göra denna fiktiva rättegång, som alltså blev verklighet igår, och han heter Jack Van Der Tang.

Eventet har också en hemsida: https://thetrail2024.org

Haag eller Jerusalem var är den rätta platsen för en Världsdomstol ?

Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land.” – Mika 4:2

Jack Van Der Tang säger i videon ovan att han fick en uppenbarelse om att det är Jerusalems kallelse som domstolarna i Haag och staden själv försöker vara en falsk kopia av dvs. det som egentligen ska och kommer vara i Jerusalem har för tillfället ”stulits” till Haag. Haag kallas till exempel ”The International City for Peace and Justice” vilket är ett relativt nytt påfund, medans Jerusalem alltid har kallats ”The City of Peace” och även om det inte är det bokstavligen för tillfället så kommer det bli så i framtiden och vi uppmanas i Psalm 122 att be för just det:

”Be om frid för Jerusalem!
    Låt dem som älskar dig vara trygga.
Låt det råda frid inom dina murar,
    trygghet i dina borgar.
För mina bröders och vänners skull
    vill jag önska dig frid,
för Herren vår Guds hus skull
    vill jag söka ditt bästa.”
Psalm 122:6-9

Videon nedan är en kortare introduktion till eventet::

The Trial 2024 from Pillar of Fire on Vimeo.

Nedan Jack Van Det Tang framför Internationella Domstolen i Haag (ICJ) som befinner sig i en byggnad som kallas ”FN´s fredspalats”