Profetiskt budskap ang. Coronavirus – Därför tillåter Gud det.

17-03-2020 Tre youtubekanaler: Christ Divine Yard Assembly, Vittnesbörd Tv och Bibelfrågor Tv har publicerat samma budskap angående Coronavirus och varför Gud tillåter det att spridas på jorden så snabbt. För ingenting händer på jorden utan att Gud först tillåter det. – Vem talar så att det sker, om inte Herren befallt det? Kommer inte både ont och gott från den Högstes mun? Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd?  Låt oss pröva våra vägar och granska dem, låt oss vända om till Herren! (Klagovisorna 3:37-40, se även Psalm 24 & Job kapitel 1). Budskapet utgår främst från 1:a krönikeboken Kapitel 21 där kung David eggas av Satan att räkna folket för att han ska kunna se vilken makt han har ur ett männskligt perspektiv, dvs utan Gud. Detta var en handling i otro från Davids sida och efter att ha ångrat sig får Kung David tre val av Gud – för denna synd fick konsekvenser.

Nr.1 – Hungersnöd i tre år

Nr.2 – Tre månader av krig

Nr.3 – Tre dagar av pest.

David väljer den sista och 70000 människor dog under tre dagar i Israel, vilket var en övernaturlig händelse.

Ett liknande tankemönster som David hade vid tiden för folkräkningen gör sig världens ledare, även pastorer i kyrkor mfl, skyldig till i dag. Detta leder till att man litar mer på vad man själv kan åstadkomma än på vad Gud kan göra dvs. man räknar och registrerar det ögat kan se som sin styrka och säkerhet tex. när gäller kyrkor så framhåller ofta man medlemsantalet, ekonomin, samfundstillhörighet, hur stor krykobyggnaden är etc som sin styrka, även om man också pratar om att man tror på Gud så litar man mer på det mätbara när det väl kommer till kritan. Vad gäller det politiska så sa exempelvis sveriges statsminister Stefan Löven förra veckan i samband med coronakrisen att ”tack vare ordning och reda i de offentliga finanserana har Sverige de ekonomiska musklerna som krävs för att möta smittans konsekvenser” under en pressträff 11/03/2020 följ länk för hela uttalandet https://youtu.be/QxmsRfQxXCc?t=176 . Det är alltså den goda ekonomin som statsministern förlitar sig på i första hand, dvs. ekonomin är vår säkerhet och trygghet i denna situation. Precis samma tankemönster hade David när han räknade folket vilket fick pest som konsekvens… Men räddningen är precis som i Davids fall väldigt enkel och stavas OMVÄNDELSE dvs. att vi erkänner att det är Gud som har kontrollen och inte vi människor. Så nu är hög tid att börja be och omvända sig till Gud, desto snabbare människor, kyrkor, regeringar etc. inser detta och vänder om, desto snabbare kan smittan stoppas. Vaccin är alltså inte den rätta lösningen eftersom detta också är något människogjort och utgår ifrån att människan själv kan lösa sina problem. Men vi är skapade för att leva i gemenskap med vår skapare och endast när vi upprättar denna relation igen får vi frid i våra hjärtan. Jesus Kristus säger att han är vägen sanningen och livet och den enda vägen till Gud (Johannesevangeliet 14:6) så där finns det rätta botemedlet i denna situation. Se hela budskapet nedan, som kom till predikanten ”Array” från Kamerun för några dagar sedan. Han är bosatt i Eskilstuna sedan några år tillbaka:

Bibelfrågor Tv:s publicering med introduktion.


Christ Divine Yard Assembly:s originalpublicering.


Vittnesbörd Tv:s publicering