USA baserad ”ministry” har skickat 2 missionärer för att be för coronaviruset i Europa, med start i Paris igår.

18-03-2020 Helt galet eller är detta faktiskt Guds kallelse till dessa båda missionärer, vi överlåter till läsaren att avgöra detta:

Minneapolis baserade Red Letter Ministries har skickat ut 2 missionärer till Europa för att i bön, på olika sätt, bekämpa den pågående coronaepidemin, med start i Paris. De hann komma fram precis innan gränsen stängdes ytterligare, så bara det skulle man kunna påstå är ett mirakel i sig. Man har också fått en kallelse likt den Moses fick när han trädde fram inför Farao under de 10 plågorna (2:a Mosebok kapitel 7-11) som drabbade Egypten och vädjade till honom att vända om från sin gudlösa väg för att landet skulle få ro. Något liknande kommer man försöka att göra inför franska politiker, enlig planen. Men det hela börjar med att bara gå runt på Paris gator, be och samtal med människor om Gud mitt i svårigheterna. Nedan kan du bevittna den första livesändningen från 17/03/2020: