Profetia – ”3 dagar av mörker / solförmörkelse” sen kommer ljuset tillbaka igen.

En profetia folrerar om att ”3 dagar av mörker” (Three Days Of Darkness) ska komma över jorden igen. Det hela bygger på att det som hände med egyptierna när Farao inte lät israels barn gå ut ur Egypten kommer att upprepa sig nån gång i den ”sista tiden” som vi lever i nu, innan Jesus kommer tillbaka: Herren sade till Mose: ”Räck upp handen mot himlen, så ska det komma ett mörker över Egypten, ett mörker som man kan ta på.”Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. Ingen såg den andre och ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt. 2:a Mosebok 10:21-23

Till profetian har det också kommit tydliga anvisningar om hur man ska agera för att, precis som israeliterna, kunna få ha ljus kvar medans de som inte är förberedda kommer att få det svårt i mörkret, när inte mycket av det vi är vana vid kommer att fungera. Framför allt handlar det om att be och inte bli rädd när detta händer, men även några prakiskta tips om vad som kan vara bra att ha och göra hemma ifall detta skulle ske:

  1. Täck för fönstren.
  2. Titta inte ut genom fönstret så länge mörkret varar.
  3. Öppna inte dörren för någon som knackar på.
  4. Ha oparymerade ljus hem, men räkna också med att Helig Ande kommer att ge övernaturligt ljus till alla som söker Gud i denna tid.
  5. Se till att ha vatten hemma för 3 dagar, på flaska / burk, eftersom kranvattnet troligtvis inte kommer att funka.
  6. Ha mat hemma som inte behöver värmas eller kokas.
  7. Mediciner som man kan behöva.

Men viktigast av allt, som sagt, är att lita helt på Gud, hans son Jesus Kristus från Nasareth, och Den Helige Ande vad som än händer och att inte bli rädd.

Kan detta verkligen inträffa då ??? undrar vissa och vissa andra menar att det är en falsk profetia. Nästa Dag kan varken bekräfta eller dementera detta utan lämnar det upp till läsaren att avgöra. Men att inte ens våga publicera något om detta är en ännu större fara, anser vi, för ifall det skulle visa sig vara sant har vi inte varnat för det som vi visste och då kommer vi att känna oss skyldiga i efterhand. Vi behöver också lära oss att urskilja olika saker vad gäller det profetiska därför publicerar vi detta.

De två första videorna från Kerry Ann Gidden och Linda Courtney är från 2019 och de har båda fått uppenbarelser om att detta kommer att ske, dock ingenting om tiden men en hel del detaljer om vad som kommer att hända innan mörkret kommer. Bland annat kommer det att föregås av jordbävningar och att himlen ser konstig ut, vilket de vanliga nyheterna kommer att förklara som ”klimatförändringar”, men detta är inte riktigt sant utan det är Gud själv som rör om i grytan helt enkelt. På så sätt kan den som är uppmärksam veta när tiden är inne och inte behöva tänka på detta i onödan.

Den tredje videon med Tim Henderson är en så kallad EXPOSED video där han, utifrån sitt perspektiv, anser att profetian är falsk, dels eftersom att den första gången kom genom en kvnnlig katolik som hette Anna Maria Taigi i Rom på 1800-talet… Men ska man verkligen undvika en profetia bara därför att den råkar komma i från det katolska hållet ? Visst är den katolska kyrkan, som kyrkosystem, ute på fel vägar i många avseenden men Gud kan ju prata genom vem han vill när han vill, till och med genom en åsna (4:e Mosebok 22:25, Bileams Åsna). De två första videorna är från protestantiska kvinnor i vilket fall men den fjärde videon är från en katolsk präst som alldelse nyligen (2020) också förklarar historien från 1800-talet om kvinnan i Rom som såg detta komma redan då och kopplar det till dagens situation. Bedöm själva:

Kerry Ann Gidden
Linda Courtney
Exposed video med Tim Henderson
Fr. Mark Goring om det katolska helgonet som fick samma vision på 1800-talet… Ska man bortse från denna profetsia bara därför att en katolik fått den ??

Många olika ställen i Bibeln antyder också att något sådant som beskrivs i videorna ovan kommer att hända förr eller senare, sen så är frågan exakt hur det kommer att gå till, vad som behöver hända före denna händelse, rent kronologiskt i Uppenbarelseboken tex, vilket inte alltid är så lätt att begripa men nedan har vi tagit fram fyra olika bibelställen i vilket fall, bedöm själva:

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. -Joel 3:4

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. – Uppenbarelseboken 6:12

Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. – Jesaja 26:20-21

Den öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. – Uppenbarelseboken 9:2

Avslutningsvis så oavsett vad som händer så är det Gudsfruktan (inte att förväxla med paralyserande rädsla) som räddar oss, för det göra att vi förbereder oss och gör rätt saker i rätt tid med hjälp av bön och att ha kontakt med vår Far i himlen, precis som Noa gjorde innan floden (Första Mosebok 6-7)

Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. – 1:a Timoteusbrevet 4:8

Video ang: denna profetia från Nästa Dags eget videoarkiv…