Profetia – ”De Två Vittnena” och ”Det Tredje Templet” i Jerusalem – Uppenbarelseboken 11

I dessa kristider då det är ett stort fokus på vad som händer just nu kan det vara en bra idé att också försöka att se lite längre bortom horisonten ibland. Bibeln ger oss alltid det större perspektivet och något att se fram emot även om temat för denna artikel inte är helt oproblematiskt eftersom Jerusalem, Det Tredje Templet, Staten Israel, Det Två Vittnena och Uppenbareseboken är laddade ämnen.

Bibelfrågor Tv besökte i vilket fall Jerusalem i December 2019 och filmade en hel del vilket finns med i videon nedan som handlar om De Två Vittnena, Tredje Templet (på Sions berg och inte i Davids stad), Staten Israel och Uppenbarelseboken Kapitel 11:1-14. Huvudpoängen i budskapet är att De Två Vittnena förutsätter att Tredje Templet är byggt i Jerusalem. Och även om debatten är het om var exakt det Tredje Templet ska byggas så är det Sions berg som gäller i videon nedan:

Array (länk till tidigare artiklar med honom) som ursprungligen kommer från Kamerun men nu är bosatt i Eskilstuna och driver kanalen Christ Divine Yard Assembly fick ett intressant budskap specifikt angående ”De Två Vittnena” i Augusti 2019. Budskapet handlar om att tiden är när för dem att träda fram i Jerusalem och att den kristna församlingen behöver vakna upp och förbereda sig på att det som står i Bibeln kommer att hända. Någon exakt tidpunkt har han inte fått men att de kommer att hända under den här generationens livstid och att vi ska vara beredda är kärna i budskapet.

Johannes Enarson som under många års tid jobbat med frågan om Tempelberget och det Tredje Tempelt och bla. driver Youtubekanalen Tempel Mount Report, ger i videon nedan ett intressant historisk perspektiv på hur konflikten på tempelberget uppstod från första början:

Uppenbarelseboken 11:1-14

1 Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ”Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne.2 Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i fyrtiotvå månader.3 Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” 4 Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. 5 Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. 6 De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar, och de har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. 7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. 8 Deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras Herre blev korsfäst. 9 Människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. 11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter igen, och de som såg dem blev skräckslagna. 12 Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp!” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen, och resten greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. 14 Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart.”