Varför är det nästan alltid dåligt väder under Midsommar i Sverige???

Nuförtiden pratas det mycket om hur diverse utsläpp från bilar, fabriker, flygplan m.m påverkar miljön och vädret till det sämre och visst kan det ha sin påverkan, men hur är det då med ”andliga negativa utsläpp” kan det också påverka klimatet negativt och i själva verket ha mycket större påverkan än materiella ting som bilar och fabriker…? Bibeln ger i Gamla Testamentet tydliga instruktioner till sitt folk att följa hans bud, då blir vädret bra, och att akta sig för att tillbe avgudar, för då blir vädret dåligt.

Om ni noga följer de bud som jag idag ger er, om ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då ska jag låta regnet komma i rätt tid, både höstregn och vårregn, så att du kan bärga skördar av säd, vin och olja. Jag låta gräs växa på betesmarkerna för din boskap och du själv ska också få äta dig mätt.

Akta er så att ni inte lockas bort och börjar tillbe avgudar,  för då kommer Herren att bli mycket vred mot er. Han kommer att stänga till himlen så att det inte regnar och skördarna kommer att utebli och då är ni snart utrotade ur det goda land som Herren vill ge er.  Var därför noga med att komma ihåg dessa mina ord och bevara dem i era hjärtan! Bind dem som ett tecken på er hand och fäst dem på pannan. Lär era barn dem! 5:e Mosebok 11:13-14

Midsommar är, även om vi inte vill sammankopplas med det idag, en hednisk högtid som i Sverige tillägnades fruktbarhets gudarna Frej och Freja. Blodiga ritualer och dans runt midsommarstången var länge sed i vårt land och midsommarstången symboliserar för övrigt ett gigantiskt manligt könsorgan. Kristnadet innebar dock att de blodiga ritualerna togs bort men högtiden firas ändå på samma dag år efter år när solen lyser som längst, det sk. sommarsolståndet. Och även om det är Gud som har skapat solen, dess upp och nedgångar under årstidernas olika skiftningar, så står det ingenstans i Bibeln att man ska fira när solen lyser som längst och göra en högtid av det. Fast att tacka Gud för att solen lyser är aldrig fel och det kan man även göra på dagen när den lyser som längst…

Vittnesbörd Tv undersökte i vilket fall saken närmare på midsommarafton härom året och hittade mycket riktigt ett samband mellan resningen av midsommarstången och att vädret ändrades i negativ riktning… Tro det eller ej…

I år ser vädret ut att bli fint på midsommarafton enligt prognosen och lika många firanden kanske det inte heller blir pga. pandemin, vilket i så fall skulle kunna leda till att det faktiskt blir bättre väder, om detta vi läser i om i Bibeln fortfarande är verksamt. Så min utmaning till dig är att undersök detta på egen hand under helgen och fundera över sambandet…

Väderprognos 17-21 juni 2020