”Det Nya Atlantis” och Hemliga Ordnars infiltration av politik, kyrkor och samhället i stort.

25-06-2020 Visst kan det verka oskyldigt på ytan med brödragemenskap och systergemenska på den hemliga klubben i staden, som utåt sätt sysslar med insamlingar till olika väldgörande, mänskliga rättigheter och att göra gott i samhället. Men vad är det egentliga syftet med denna rörelse av hemliga ordnar som framför allt växte fram sida vid sida med frikyrkorörelsen och den demokratiska processen i Sverige och västvärlden i stort; även om de funnits mycket längre tillbaka i tiden också i olika former. Finns det en dold agenda och varför ska det vara så hemligt för? Historiskt sätt så blev dessa ordnar förföljda av kungar och kyrkan som inte tyckte att de underordnade sig och att de började få för stor makt och inflytande vilket hotade deras egen ställning. Exempelvis så fängslades större delen av Tempelherreorden i Frankrike på order av Vatikanen fredagen den 13 oktober 1307 och avrättades. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden) Vatikanen var förövrigt djup involverat i skapandet av orden i samband med korstågen, så man kan säga att man förföljde, sina egna som inte riktigt passade in i mallen för hur man skulle bete sig längre.

Så på grund av den historiska förföljelsen så kan man förstå varför man valt att hålla de centrala delarna av verksamheten hemliga. Det intressant är i vilket fall att på ungefär samma plats som Tempelherreorden blev bannlyst ägde Den Franska Revolutionen rum ca 500 år senare, och den banade väg för både demokratiseringen, ordnarna och frikyrkan på gott och ont. Även Förenta Staterna eller USA som är den vanligaste benämningen på landet idag, bildades i spåren av Franska Revolutionen och monument som Frihetsgudinnan hade nog inte stått i New York om inte revolutionens idéer hade fått styra nybyggarna.

Arkeologen och forskaren Timothy Alberino analyserar i sin youtube video – The Alberino Analysis – Land of the Plumed Serpent, Part 4: The New Atlantis, männen bakom bildandet av USA och där hittar han både verkliga kristna som följde Bibeln men också en hel del ”skenkristna” som egentligen hade en annan agenda och var en del av hemliga ordersällskap. Personen som främst lyfts fram i denna video är Francis Bacon (1561-1526) och boken som först utkom samma som hand dog, år 1626, med titel New Atlantis.

Så vad var planen och vad är New Atlantis för någonting? Mycket av det förklaras mer i detalj i videon men för att göra en kort sammanfattning så handlar det om att att byta ut 10 Guds Bud mot hedniska lagar och laglöshet ochåterskapa den värld och världsbild, syn på universum etc, som gick under på grund av att den inte ärade och lyssnade till sin skapare, i och med syndafloden (Första Mosebok kapitel 5-6). Det högteknologiska Atlantis var en del av den fallna världen,men tvärtom beskrivs denna tidsålder som något positivt i boken New Atlantis, som för övrigt är skriven som en fiktiv berättelse. I boken talas det bla. om ett utopiskt fredsrike, Bensalem, där allting var perfekt. Den kristna tron är också central men också de hedniska gudarna dyker upp så de är en slags blandning av kristen tro med hedendom, som man kan säga är typiskt för USA men även Romarrikets kyrka som startades på 300-talet e.kr. Alla monument i Washington D.C är exempel på det där bibliska gestalter och hedniska gudar står sida vid sida. Paulus som bla. kämpade mot dåtidens gnostiker är väldigt tydlig med att man inte ska blanda sann gudsdyrkan med avgudadyrkan och onda andar – Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. (1:a Korintierbrevet 10:21)

Men trots att boken är skriven som en fiktiv berättelse på 1600-talet så är förvånansvärt många saker som omnämns i den verkligt för oss idag. Nedan listas några saker som omnämns i boken – Skyskrapor, elektronik, laser, genetiska laboratorier, teleskop, underjordiska byggnadsverk, hologram, flygplan, ubåtar, industri, ljudanläggningar, missiler m.m.

I modern vetenskaps egen historieskrivning beskrivs ofta Den Industriella Revolutionen som något nytt och att vetenskapen gått framåt. Men man kan undra om det verkligen stämmer och om det i själva verket handlar om en återupptäckt av forntiden istället. Det som har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. (Predikaren 1:9) och Jesu egna ord: Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. (Matteus 24:37) är intressanta bibelord i detta sammanhang.

För att förstå hur detta kan gå till behöver vi förstå vilka de Onda Andarna faktiskt var och är och som Pauls talar om att vi inte ska ha något att göra med. När vi bara läser evangelierna och gamla testamentet så förstår vi att de Onda Andarna finns men inte var det kommer ifrån och varför de är här. Men det finns utombibliska texter, som citeras i Bibeln, som förklarar det, bla Enoks Bok som bla. citeras av Judas, Jesu egen bror, i Judas brev 1:14, i samband med en beskrivningen av människor som bara drivs av sina egna begär. I Enoks bok, som det hittas fragment ifrån i Döda Havsrullarna och som hittats stora delar av i Etiopien på 1700-talet, finns i vilket fall en mer detaljerad beskrivning av hur det var att leva på jorden innan syndafloden kom dvs. då Atlantis troligtvis fanns på riktigt. Det talas om hur fallna änglar fick barn med jordens kvinnor, vilket ledde till manipulation av mänskligt DNA som resulterade i att de långa Jättar föddes etc. Detta går det också att läsa om en kortar beskrivning av i Första Mosebok kapitel 6. Men i Enoks bok står det i vilket fall rakt upp och ner om jättarnas koppling till de Onda Andarna: Och jättarna, som är födda av kött och blod, skall på jorden kallas onda andar, och där skall deras hemvist vara. Enoks Bok 15:8 (läs hela Enoks bok på – enoksbok.se)

Här har vi alltså en förklaring på var de onda andarna kommer ifrån, även om det kan finnas onda andar som inte är döda jättar också, och hur de kan veta saker om tiden före floden, vad som då fanns vad gäller teknik etc, och kan förmedla det till människor som sätter sig i kontakt med dem, på olika sätt. Så de som Francis Bacon skriver om i New Atlantis har han alltså fått kunskap om när han umgåtts med onda andar, det är slutsatsen i videon i vilket fall. Det betyder dock inte att teknik i sig själv är något ont men det är definitivt använt av ondskan – Gud gav oss Internet men Satan använder det flitigt skulle man kunna sammanfatta det hela med.

Så varför ville människan ha all denna teknik som de fallna änglarna presenterade som något positivt för dem i världen före floden där bara de som var i Arken slutligen överlevde?

Det mest troliga är att eftersom människan befann sig i ett otillfredsställt tillstånd efter syndafallet längtade man hela tiden tillbaka till Lustgårdens tillfredsställande miljö, därför kom all denna kunskap som i Enoks bok beskrivs med ordet ”trolldom” (Enoks Bok, Kapitel 8:1-2) som en hoppfull lösning. Det egentliga problemet var dock synden och det kunde inte människan få bukt med på egen hand och detta visade sig bli en dålig lösning också. Många paralleller till dagens situation kan dras eftersom många sätter sin tilltro till teknikens utveckling som en lösning på olika problem. Och visst fungerar exempelvis en köksmaskin som gör bakning enklare ett tag men sen går den sönder och vi behöver skaffa en ny och sedan har vi problemet med allt avfall osv. Så den verkliga lösningen på syndens problematik är istället de Jesus Kristus gjorde på Golgata för dryga 2000 år sedan när han dog för våra synder. Och även om inte hans död och uppståndelse ger oss tillbaka alla Lustgårdens bekvämligheter här och nu, så ger det frid i själen och hopp om ett evigt liv i framtiden där vi på nytt kommer att kunna leva ett bekymmerslöst liv likt det Adam och Eva hade innan syndafallet, vilket var det som människorna före floden sökte mest av allt. Bibeln säger också att Jesus predikade för dessa som inte omvände sig innan floden när Noa gav dem chansen: Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet. Första Petrusbrevet 3:18-20

Alldeles efter floden så inträffar en annan viktig händelse i sammanhanget nämligen Babels Torn i Babylon där människorna försökte bygga ett torn ända upp till himlen. Detta var också ett försöka att återskapa det som försvann i floden men Gud själv rev ner det innan det gick för långt och konsekvens av bygget blev också att människor talar olika språk idag, (Första Mosebok 11) innan fanns ett gemensamt urspråk. Ledaren för bygget var Nimrod som för övrigt var den förste Kungen som fick stor makt på jorden (Första Mosebok 10:8-12). Bibeln i övrigt ger inte säger så många detaljer kring denna person men utombibliska källor som citeras i Bibeln exempelvis Den Redliges Bok (citerad bla. i Josua 10:13) ger en mer detaljerad beskrivning av vem Nimrod var och att han var. Han var mycket ogudaktig – Nimrod gjorde gudar av trä och sten och han böjde sig för dem, och han gjorde uppror mot gud och lärde alla sina undersåtar och folket på jorden sina onda vägar och Mardon, hans son, var mer ogudaktig än honom. (Den Redliges Bok 7:47) Den Redliges Bok går att läs helt gratis i sin helhet på engelska den heter då ”The Book of Jasher / The Book of the Just Man”: https://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/index.htm. Den Redliges Bok översatt på svenska men bara de 10 första kapitlen.

Så att bygga upp världen innan floden och Babels torn, som utspelade sig alldeles därefter, är vad de hemliga ordnarna försöker att göra igen och de har hållit på rätt så länge nu, så mycket av det som är planerat ser vi mitt framför näsan just nu. Ändå så är det Satan själv och de Onda Andarna som ytterst sätt är ansvariga för detta och ingen specifik order, människa eller religiös grupp – Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. (2:a Thessalonikerbrevet 2:9) De som är högst upp i hierarkin vet mer än de i som befinners sig i de lägre graderna som oftast inte förstår mycket utan bara tror att de är en trevlig klubb som ger dem ekonomiska fördelar att vara med i, så att säga till någon medlem i en order att det är det här som det håller på med kommer bara att viftas bort som konspirationsteorier eftersom de allra flesta inte vet om det. De som trots allt vet lite mer tror oftast att det är något positivt de håller på med, så diskussionen kommer troligtvis inte leda speciellt långt. Dessa människor behöver själva bli överbevisade med Guds kraft – Guds rike består inte i ord utan i kraft. (1:a Korintierbrevet 4:20)

En längre wikipedia artikel finns också om Francis Bacons liv, och i den kopplas han också samman med diverse olika ordnars verksamhet, och även hur han försökte påverka lagen i de dåtida England i en mer liberal icke bibeltrogen riktning, och även hur han försökte påverka andra delar av samhället i samma anda. https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon#Philosophy_and_works

Kung Gustav den III var en av dem som gjorde ordnarna mer aktuella i Sverige igen i slutet av 1700-talet då också Franska Revolutionen ägde rum, läs mer om honom och andra ordnar som finns i Sverige på kungahusets egen hemsida: https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/ordnar.4.74e7c40f15f496d026722.html

Definitionen av en order på kungahusets hemsida lyder: En orden är ursprungligen beteckning på en sammanslutning av personer som valt att underkasta sig vissa regler och förpliktelser, som munk- och nunneordnar. (kungahuset.se)

Detta i sig dvs. att gå samman för en viss saks skulle, behöver inte nödvändigtvis något fel i sig, en kristen församling har också ett gemensamt mål exempelvis, frågan är bara vad målet är för något. Målet i en hemlig order redovisas inte på något tydligt sätt när man går med i den utan det får man lära sig med tiden. Och att denna verksamhet bland annat finns inom kungahusen och bland de rika affärsmännen etc. är inte heller så konstigt eftersom  Uppenbarelseboken väldigt tydligt också säger precis det:

Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner.

Jes 21:9.

Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig.

Hes 27:36.

Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster –

Hes 27:28f.

 (Uppenbarelseboken 18:9-11)

Pyramiden nedan sidan förklarar ungefär vad detta handlar om även om inga bilder exakt kan förklara precis allt. I vilket fall så ser vi nästa längst ner till vänster ”Religion” och att även det kristna korset är med. Detta syftar på den världsligt organiserade kristna religionen som inte styrs av Guds ande, utan andra krafter blandat med Guds ande skulle man kunna säga. Den ibland mer eller mindre framtvingade ekumeniken församlingar emellan kan man säga är ett uttryck för det. Sen finns det givetvis bra exempel på samarbeten där verkligen Guds ande är i centrum när församlingar samarbetar men det finns också andra skenheliga krafter som försöker ta över och då blir det inte bra. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. (Judas brev 1:4)

Avslutningsvis så kan man aldrig skylla ondskan i världen på en specifik grupp av människor, vilket vissa försöker göra, utan ondskan finns lite här och var bland alla olika folk grupper och det är Satan själv som är problemet – Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen (Uppenbarelseboken 12:9)

Jesus själv, som var jude, blev också frestad att tjäna Satan och de Onda Andarna, dvs. att gå med i Satans hemliga ”order pyramid” och att bli antikrist själv: Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, och djävulen sade: ”Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig, blir allt ditt.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”

Det är denna frestelse som människor ur olika folkgrupper över hela världen säger ja till istället för nej som Jesus gjorde. Och inom ordnarna finns det både människor som bekänner sig till kristen tro, muslimsk tro, judisk tro, hedendom, buddism, hinduism, socialdemokrater, moderater, kristdemokrater etc, etc och alla får oftast också vara med oavsett tro, även om exempelvis frimurarorden säger sig vara en kristen order. Men det är inte människor som vi ska bekämpa utan andemakterna bakom dessa ordersystem.  – Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. (Efesierbrevet 6:12)