Vaccin mot Corona och Vilddjurets märke ?

Diskussionen om ”Vilddjurets Märke” eller ”Odjurets Märke” dyker upp lite titt som tätt i samband med bla. ID kontroller, Fingeravtryck, Chip som sätts in kroppen, Tatueringar, Personnummer, Internet, Mobiltelefoner, 5g nätet, Streckkoder, AI utvecklingen etc. etc. och nu senast i samband med diskussionen om vaccin mot coronavirus och vad en sådan vaccination faktiskt kan komma att innehålla. Och även om diskussionen om detta ämne kan spåra ur ibland så är det trots allt viktigt att hålla den vid liv eftersom Bibeln på ett så tydligt sätt upplyser oss om faran med detta. I Uppenbarelsebokens 14:e kapitel uppmanas nämligen alla, som tar Bibeln på allvar, med en mycket tydlig varning att inte ta emot detta märke eller ha något med dessa vilddjur att göra över huvudtaget, för den som gör det kommer det att gå mycket illa för: Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet -Uppenbarelseboken 14:9-10

Vilddjurets Märke omnämns kronologiskt sätt i samband med att Den Sjunde Basunen (Kapitel 11-15) ljuder. Uppenbarelseboken är full av talet sju: Sju Sigill, Sju Basuner och Sju Plågor (Vredesskålar) m.m. Ett sätt att tolka dessa tre som kommer efter varandra i Kapitel 5-15 är att Sigillen handlar om en översiktlig profetia som sträcker sig över 2000 år dvs. från att Jesus lämnade gjorden tills han kommer tillbaka. Basunerna handlar om samma profetia fast lite mer ”in zoomad”, så att säga, dvs.  några 100 år och tillsist handlar Plågorna också om samma ska fast under ett 10-tal år, eller bara 7 år.

Så sammanfattningsvis handlar det alltså, enligt denna tolkning, om samma profetia som blir mer och mer detaljrik:

Sju Sigill = profetian som sträcker sig över flera tusen år

Sju Basuner = profetian som sträcker sig några hundra år

Sju Plågor = profetian som sträcker sig över en tio års period

Om vi utgår ifrån detta och ser på Vilddjurets märke så handlar det alltså inte om ett väldigt snabbt skeende som man kan få för sig när man läser texten till en början utan det handlar således om något som byggs upp över en längre tid och ökar i styrka. Texten i Uppenbarelseboken kan man således se som en sammanfattning av väldigt många saker som samverkar på en enda gång, dvs. ID kontroller, Fingeravtryck, Chip som sätts in kroppen, Tatueringar, Personnummer, Mobiltelefoner, Internet, 5g nätet, Streckkoder, AI utvecklingen etc etc. kan alla ha något med det här världsomfattande kontrollsystem att göra, vars syftet är således att skapa en svag och beroende befolkning som inte säger emot och som tillber odjuret, dess bild och tar emot dess märke.

Det finns också vissa som hävdar att märket inte har med något materiellt att göra (dvs. ett chip, ID osv.) utan enbart har med den andliga att göra dvs. att tillbe odjuret. Men båda delarna finns ju med i texten dvs. både något fysiskt som gör att man inte kan köpa och sälja exempelvis och även något andligt som handlar om tillbedjan. (läs – Uppenbarelseboken 13)

Men frågan är nu om det finns fog för att koppla ihop detta med märket i Uppenbarelseboken dvs. vaccin och massvaccinering av hela jordens befolkning, som bla. mångmiljardären Bill Gates lobbar för, när det gäller corona; Bill som för övrigt investerat mängder med pengar i vaccinationsindustin. Vissa menar nämligen att pyttesmå digitala chip och eller nano partiklar m.m (läs mer om vad ”nano partiklar” är för något) : som man sedan kan spåra människor med etc. kan komma att vara med i själva vaccinet, utan att det kommer att redovisas på något tydligt sätt i innehållsdeklarationen. Samtidigt som vi vet att inte ens Satan själv får röra ett enda litet finger om inte Gud själv först tillåter detta, (se –Job Kapitel 1). Så frågan är om denna rädsla kan vara en smula överdriven, även om vi vet att Satan fick tillåtelse att lura Eva att ta frukten genom att få den att framstå som något som den inte var. Dvs. Satan fick Eva att tro att den inte var farlig att äta trots att hon hade fått tydliga instruktioner innan om vad som skulle hända om hon åt frukten, dvs hon skulle dö. (se – Första Mosebok kapitel 3.)

Men vi lämnar diskussionen om själva microchippet och nano partiklar för en stund och går över till den tidigare amerikanska forskaren Dr. Judy Mikovits. Hon har nämligen gått ut med det hon erfarit som vetenskaplig forskare på bla. vaccin över en längre tidsepok i en film som skapat stor debatt på sociala medier och som heter Plandemic.

Dr. Judy Mikvits, som är bekännade kristen, är inte själv emot vaccin i säg men säger att på det sättet som de framställs idag så är de mer till skada än nytta och hon vill därför dra i nödbromsen och väcka debatt:

Hennes film har försvunnit och bannlysts många gånger av Youtube, fast den kan gå att hitta om man söker noggrant eftersom den återuppladdas hela tiden av nya supporters. Den går i vilket fall att se i sin helhet på Brighteon.com och en wikipedia artikel har också skrivits om filmen där man försöker tillbakavisa hennes påståenden https://en.wikipedia.org/wiki/Plandemic, vilket är en vanlig företeelse i sådana här fall, så det gäller för tittaren själv att avgöra vad som är vad. Hon pratar i vilket fall om att hon i sin forskning hittat ett samband mellan olika diagnoser, exempelvis autism och cancer införandet av nationella vaccinationsprogram, dvs. det går att se en markant ökning av antalet diagnoser efter det att vaccinationsprogrammen införts, till skillnad från tidigare. Och även om man inte kan koppla ihop all cancer och autism med vaccin, utan det också finns många andra orsaker till dessa sjukdomar såsom, dålig kost, stress, ärftliga faktorer etc. så finns ändå sambandet där och detta har hon belyst i diverse forskningsrapporter. Dessa rapporter har givetvis fått mycket kritik från de krafter som tjänar pengar på att äga patenten till olika vaccin etc. och inte vill ta in hennes slutsatser.

Hon tar i vilket fall också. upp att stamceller från både aborterade foster men även djur kan komma att används i exempelvis ett vaccin mot corona, och det redan har använts för att tillverka olika andra vaccin. Hon varnar för faran med detta och det kan komma att påverka våra kroppar negativt istället för positivt som det kommer att marknadsföras som, och att innehållet inte kommer att redovisas ordentligt, på ett tydligt sätt, utan kommer att döljas. Läs mer om vad stamceller från aborterade foster är för något: ttps://sv.wikipedia.org/wiki/Stamcell#Fosterstamceller.

Hon har också skrivit boken Palgue Of Corruption tillsammans med Kent Heckenlively där hon diskuterar detta på ett djupare sätt. Boken går att beställa på: http://plaguethebook.com

Man kan fråga sig varför en hel läkemedelsindustri i själva verket vill göra människor sjukare om man utgår ifrån vad den här forskningen har visat på. Det enkla svarat på den frågan, utifrån Bibeln, är att det antikristliga systemet (Uppenbarelseboken 13) behöver en lydig mindre skara människor för att fungera, inte en stark och frisk som kan tänka själv, och att de finns människor som verkligen följer Satan i världen och vill förverkliga hans syften, och att dessa medvetet och omedvetet försöker påverka hela samhällssystem både politiskt, ekonomiskt och religiöst. Men det är den onde själv som är problemet och inte människor först och främst, även om vi också behöver avslöja vad människor, vilseledda av mörkrets makter, gör i det fördolda också – Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. (Första Johannesbrevet 5:19-20)

I jakten på hälsa är det viktigt att ta reda på vad de olika substanserna som vi uppmanas stoppa i oss för att förbättra vår hälsa faktiskt innehåller…Om stamceller från aborterade foster andvänds i vaccin är det därför ett problem inte bara utifrån ett etiskt perspektiv utan även utifrån ett evighets perspektiv och vad den faktiskta konsekvensen blir av att ta emot en sådan substans i sin kropp. När det gäller Vilddjurets Märke (viktigt att poängterar att Vaccin i säg inte är hela Märket men att det kan vara en del av det… Pröva detta!) så kan vi ju läsa om att de som tar emot det inte blir friskare än andra och får ekonomiska fördelar i samhället någon längre tid utan att de snarare bara kommer att bli sjukare:

Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. – Uppenbarelseboken 16:2

Ser vi det utifrån ett bibliskt perspektiv så kan man till och med dra det så långt som att likställa detta, med stamceller från aborterade foster, med Kanibalism, eftersom du tar något från en människa, som inte frivilligt har lämnat ifrån sig det, och stoppar in i en annan. Det finns således en skuld gentemot Gud och en ofödd människa med i det hela. Samtidigt så finns det också förlåtelse i Jesus Kristus för den som omedvetet tar emot något men att medvetet ”synda på nåden” som det brukar heta är att ta stora onödiga risker.

Pastor Chuck Baldwin, som också var presidentkandidat i valet i USA år 2008, har studerat detta ämne under en längre tid och han uppmanar församlingsledare och pastorer att verkligen överväga detta med att uppmana sina församlingsmedlemmar att vaccinera sig. Och att inte dras med i kampanjer som syftar till att de ska medverka till att påverka människor att vaccinera sig. Han framhåller att alla ska ha rätt att välja själva och inte tvingas till något


Pastor Chuck Baldwin

Sverige är också ett av huvudcenterna för forskning på vaccin mot Corona och andra vaccin.

Vaccin mot Corona forskas bla. fram i Huddinge i Sverige men i denna video får vi inte höra mycket om vad det innehåller eller exakt hur det framställs.

När häxkonster blir vetenskap

För att se detta ur ett historiskt perspektiv och varifrån denna kunskap faktiskt kommer ifrån hamnar vi tyvärr i gammal hedendom och världen före floden som dränktes pga. sin synd och bara de som var i arken överleved.

Och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder.Uppenbarelseboken 9:21 Detta står i samband med den sjätte basunen och det som är intressant i sammanhanget är det grekiska ordet för ockultism, eller trolldom, som det också översätts med, är att det på grekiska heter = Pharmakeia, vilket är farmaceut på svenska dvs. de som jobbar med olika former av mediciner och att framställa sådana i laboratorier. Ordet Pharmakeia hittas också i Uppenbarelseboken 18:23 och Galaterbrevet 5:20 och även om vi inte kan säga att alla mediciner är onda i sig så finns det många nackdelar och biverkningar med dem. Den grekiska och egyptiska läkekonsten, tänkandet är en grundsten i de västerländska tänkande på högskolor och universitet nu förtiden. Båda dessa kulturer hade avgudadyrkan och trolldom med i sin vardag. Platon var med andra ord ingen ”neutral” filosof utan han var också uppfostrad i avgudatempel där man höll på med en hel del saker som vi idag bara skulle kalla för vetenskap men som var sammankopplat med dyrkan av diverse gudar.  Exempelvis använde man både blod och DNA från olika varelser och droger / örter i ritualerna. Dessa blandades ihop på plats i ”laboratoriet” i templet exempelvis och man trodde också att det skulle hjälpa människan att hålla på med dessa ritualer och substanser fast det bara blev sämre i själva verket – Alla som tillverkar avgudar är tomhet, deras kära gudar kan inte hjälpa. Deras vittnen ser inget och förstår inget, därför kommer de på skam. (Jesaja 44:9) Så kopplingen till det som dagens lab håller på med här i Sverige finns där med andra ord, även om avgudarna inte nämns. Så därför är det viktigt att göra sin egen research innan man tar emot någon av dessa substanser så gott det går, samtidigt som det också står att de som tror ska till och med kunna dricka dödligt gift utan att bli skadade (-Markus 16:18).Samtidigt som vi inte heller ska pröva Gud dvs. dricka något vi vet är dåligt precis som Jesus inte hoppade från Tempelmuren när Satan eggade honom att göra det. (Lukas 4:9-12)

Arkeologen och forskaren Terry Smith har gjort ett längre reportage om just ordet Pharmakeia och även ordet ”Pan demi” som just nu är högaktuellt etc. vilket också leder oss tillbaka till avgudarna, närmare bestämt avguden Pan som hade en offerplats i norra Israel vid berget Hermon. Och det var på också detta ställe som Jesus sa: jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över denMatteus 16:18. Han kommer också in på vaccinfrågan och aborterade foster och att Svensk sjukvård är involverade i detta.

Terry Smith vid Pans tempel i Israel vid berget Hermon. Han hittas också på godinanutshell.com

Avslutningsvis så tror jag att det ligger en hel del i profetian angående varför Gud tillåter Corona som finns publicerad här på Nästa Dag (Läs den) och oavsett om man är för eller emot vaccin, så finns det inget botemedel som kommer att kunna bota den sjukdom som vi alla går och bär på – nämligen döden, och det är ju för att försöka att förlänga vårat liv här på jorden som vi tänker att det kan vara bra med ett vaccin, och vår rädsla för döden får oss att göra en hel del på gott och ont. Men istället är det Jesus som visade oss hur vi ska leva och han har gett alla som tror och följer honom ett evigt liv, även om våran kropp här skulle dö – Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dörJohannes 11:25. Så innan vi tar emot något oavsett hur många som tjatar på en att det är bra att ta det så behöver vi fråga Jesus om hans åsikt, och han kan svara oss på olika sätt.

Men vara och en behöver bilda sig sin egen uppfatting i de här frågorna både vad gäller vaccin och vilddjurets märke även om det inte är alldeles enkelt, men att bara hoppa över dessa frågeställningar för att det blivit feltolkningar och missbedömningar förut i tiden leder inte heller till något konstruktivt, och man riskerar att bli helt oförberedd istället.