Palmemordet – Lösningen och nedläggningen döljer sanningen och fortsätter i lögnens fotspår…

Den 10:e juni kom så beskedet från Palmegruppen att man lägger ner utredningen och pekar ut den sk. ”Skandiamannen”, Stig Engström, som mördaren trots att han för länge sedan är död och inte kan försvara sig. Nedan en video från rättegången mot Christer Petterson där Stig vittnade och berättade sin egen historia.

I varje land finns det en antikristlig konspiration som under en längre tid verkar emot landets bäst, eftersom man själv tror att det bästa är att länders gränser upplöses och att alla länder istället blir ett enda stort globalt rike med en centralstyrd ledning, likt det som skedde vid byggandet av Babels Torn (Första Mosebok 11). Detta konstaterade Paulus redan för ca. 2000 år sedan: Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 2:a Thessalonikerbrevet 2:7-12

I Claes Hedbergs bok:  En oväntad vändning: den hittills dolda sanningen om det som kallas ”Mordet på Palme som kom ut år 2017, är slutsatsen att själva mordet i själva verket är ett teatermord utförd av en större konspiration. Olof Palme dog aldrig på riktigt utan flögs ut ur landet samma kväll som teatermordet ägde rum, där en skådespelare som liknade Palme lossades vara död.

Detta utfördes av en sammansvärjning på hög nivå med både politiker, sjukhuspersonal, polis etc. inblandade. Detta gjordes för att dölja den obekväma sanningen för det svenska folket, vilket var att Olof Palme hade smittats av AIDS pga. av att han levt ett liv i sexuell omoral vid sidan av sitt äktenskap med Lisbeth Palme. Vid denna tidpunkt fanns inga bromsmediciner för denna sjukdom, vilket gjorde regeringen desperat och teatermordet arrangerades pga. det.  

Även om detta kan verka lite smått otroligt när man hör det första gången så är det nu i efterhand, när man lagt ner utredningen, en mycket mer logiska förklaring än att Stig Engström skulle vara mördaren. En större konspiration bakom mordet förklarar också varför så många konstiga misstag begåtts av polisens utredare under de tidiga åren dvs. man ville aldrig lösa mordet på riktigt eftersom det i själva verket aldrig var ett riktigt mord. Detta påpekades också under presentationen med Krister Peterson där han skyllde många av misstagen som gjorts på de tidigare utredarna.

Men om vi tittar lite närmare på vad Palme och vad hans regering faktiskt gjorde så kan man förstå att man hade en hel del att dölja eftersom det var den agenda som Bibeln varnar för dvs. –Laglöshetens hemlighet som man i själva verket jobbade för, medvetet och även omedvetet så klart. Det mångkulturella samhället, som infördes under 1970-talet, var och är en viktig del i laglöshetens agenda, som kort sammanfattat handlar om att byta ut 10 Guds Bud mot mänskligt påhittade lagar. Och även om vi lever i Nya Testamentets tid så visar buden fortfarande på vad som är rätt och fel.

När det i Sveriges grundlag stod att vi var ett kristet land så innebar det att Bibeln och den kristna tron stod över andra religioner och kulturer och detta var och är i enlighet med det första budet Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig (2:a Mosebok 20:3) och Jesu ord i Nya Testamentet: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Johannes 14:6).  Detta ändrades i och med införandet av det mångkulturella samhället som Palmes regering bar det största ansvaret för. Detta innebar i praktiken att Hinduismen gudar och Islams gud är lika viktiga som Bibelns Gud. I och med det så bröt man det första budet och resultatet av det kan vi alla se idag, nämligen att främmande religioner och makter försöker skaffa sig mer och mer inflytande i Sverige vilket bara har resulterat i mer kaos på gator och torg. Detta var givetvis en längre process som det socialdemokratiska partiet jobbat på och inte bara Palmes regering. När socialismen kom i slutet av 1800-talet så förklarade man i Sverige krig mot – korset, kronan, svärdet och penningpungen på sitt första möte, så detta var en del av en större strategi.

Palmes regering gjorde också en hel del annat som framförallt har med budet Du skall inte begå äktenskapsbrott att göra, vilket också var en av de största anledningarna till att de slutade som det gjorde för Palme. Följande förslag till reform av sexbrottslagstiftning, där man bland annat föreslår att incest helt legaliseras och att pedofili blir mer eller mindre lagligt, har hittats i regeringskansliet år 1976 skrivet av Lennart Geijer, dåvarande justitieminister i Palmes regering:

”*Sänk åldersgränsen för sexuellt umgänge med barn från 15 till 14 år.

*För barn i vuxen vård ska åldersgränsen för sexuellt umgänge med vårdnadshavare var 18 år (som tidigare). Men för annan beroendeställning än vård (lärare etc) ska åldersgränsen sänkas till 14 år.                                                                                                    

*Begreppet ”grovt koppleri” tas bort. Eventuellt kan det vara aktuellt för hallickar som håller flickstall.                                                  

*Incestbegreppet slopas helt och hållet. Alltså ska sexuella förbindelser mellan familjemedlemmar inte längre vara straffbara.

*För sexuellt inriktad beröring, som inte kan anses vara sexuellt umgänge, föreslås åldersgränsen tio år mot nuvarande 15 år.

*Våldtäktsbegreppet ska behållas men reserveras för de fall då gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.

*De ”vanligaste” sexuella övergreppen ska betecknas ”sexuellt tvång” och få en betydligt lindrigare straffskala.

*Orden tukt, otukt och sedlighet tas bort ur lagtexten.

*All särbehandling av homosexuella tas bort.

Förslag från justitiedepartementet 1976”

(Citat ur boken Makten, Männen och Mörkläggningen – Historien om bordellhärvan 1976 skriven av Deanne Rauscher & Janne Mattsson utgiven av: Vertigo förlag 2004)

Bibelns regler för sexuellt umgänge, som beskrivs mer i detalj i 3:e Mosebok Kapitel 18, har också varit grund för den svenska lagen i dessa frågor ända sedan 1500-talet, och även tidigare. Dessa regler är till för att skydda människor från övergrepp som skadar dem, men i och med dessa förslag ville Palmes regering istället ta bort det skyddet vilket skulle ge förövare mycket större frihet. Bakgrunden till detta var den sk. Bordellhärvan, som kort sammanfattat handlade om att högt uppsatta politiker hade sex med minderåriga prostituerade (Läs mer https://sv.wikipedia.org/wiki/Geijeraffären). Justitieministern Lennart Geijer fick ta den största smällen i ärendet men flickorna som utnyttjades pekade också ut Palme som en annan av förövarna bland många, även om de aldrig togs på allvar. Hela boken Makten, Männen och Mörkläggningen – Historien om bordellhärvan 1976 är intressant läsning i sammanhanget.

Detta och mycket annat som hände under Palmes tid ger anledning att tro att det fanns och finns en hel del att dölja för det socialdemokratiska partiet. Därför är spåret om en större konspiration som under längre tid, även innan det sk. mordet, dolt sanningen för det svenska folket mer trolig än många andra spår i utredningen. Palmes regering verkade både helt öppet och i det fördolda, medvetet och omedvetet, för ”Laglöshetens hemlighets” förverkligande i Sverige, vilket har lyckats för en kortare tid men sanning brukar förr eller senare alltid hinna ikapp.