En stor anledningen till splittringen i USA beror på Fredsplanen i mellanöstern – ”Deal of the century”…

I USA pågår för närvarande ett mer eller mindre regelrätt inbördeskrig på vissa platser. Exempelvis så har staden Seattle indelats i olika zoner där helt egna lagar gäller osv. (Läs Mer…) Vi kan så klart välja att se skeendet bara utifrån ett männskligt perspektiv med logiska förklaringar såsom att: det är presidentval i år, att USA:s ekonomi blivit skadad av coronapandemin och att folk är allmänt missnöjda etc. etc. Men ur ett andligt bibliskt perspektiv finns det en aspekt av detta som få nyhetsredaktioner tar in i sina beräkningar – nämligen varje stats relation till Guds heliga land, Israel, och att det påverkar utvecklingen i det egna landet. Gud sa till Abraham, Israels grundare: Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. 1:a Mosebok 12:3

28:e Januari 2020 presenterades den sk. ”Deal Of The Century” eller en plan för fred i mellanöstern och en uppdelning av Israel i två delar i Vita Huset i Washington USA, av Trump administrationen med bla. Israels premiärminister Netanyahu närvarande (se karta ovan + se video från presentationen).

Nyligen publicerade en svensk person ett inlägg på social media där personen skrev ungefär så här: ”vad har en gamal konflikt nere i mellanöstern med mig att göra? kan någon förklara det för mig”. Och man kan verkligen förstå personens undran från det som brukar kallas ”världens mest sekulariserade land” (dvs. Sverige) eftersom skolans undervisning om Bibelns Gud och hur han tänker i princip helt tagits bort ur den nutida läroplanen, dvs. det som förr i tiden hette Kristendomsundervisning och som utgick ifrån Bibeln har ersatts av den allmänt uppbyggda Religionskunskapen. Okunskapen om detta ämne är därför stor med andra ord, till skillnad från förr i tiden. Nedan en video med Lars Enarson, på engelska, där han förklarar det här utifrån Bibeln och situationen i Israel och USA just nu:

En annan intressant aspekt av detta som Lars också tar upp i videon är att två dagar efter att Deal Of The Century presenterades så blev coronapandemin officiellet en världsomspännande pandemi, som bla. förstört stora delar av USA:s ekonomi etc:

källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_COVID-19_pandemic_in_January_2020

Man kan även summera bibelns budskap ang. landområdet, som bibeln kallar för Israel, med Jesu egna ord i den gyllene regeln ”Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” Markus 12:31 eller den populära omskrivningen ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”… Utifrån Bibeln så gäller även detta för nationer och länder som Gud också betraktar som en form av personer, dvs. den gyllene regeln översatt i denna kontext blir ”såsom ditt land behandlar Israel kommer det själv att bli behandlat”. Dvs. verkar vi i Sverige för en delning av Israel så ska vi inte bli förvånade om vårat eget land hamnar i trubbel och så småningom också blir uppdelat…

Möjlig delning av ett framtida Sverige i olika zoner…
Möjlig delning av ett framtida USA i olika zoner…

Så vad handlar det hela om utifrån Bibeln… Kort sammanfattat så utifrån Guds perspektiv är – Israel ett land, Jerusalem en stad och Gud har insatt sin kung på berget Sion, dvs tempelberget, i Jersualem. Några bibelord som belyser detta: då skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land, Joel 4:2, Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Psalm 2:6, Jerusalem, för det är den store Kungens stad Matteus 5:35.

Den nuvarande fredsplanen som både Trump administrationen, Netanyahu och vissa israeliska politiker och arabstater har ställt sig bakom går alltså emot hur Gud själv tänker om den här delen av hans skapelse. Så alla människor oavsett om de är amerikaner, judar, araber (palestinier), svenskar, afrikaner som går emot hur Gud tänker kommer att få problem, eftersom Gud finns även om man inte tror på honom:

Varför är hednafolken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans Smorde ”Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep!” Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm: ”Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg.” Psalm 2:1-6

Så även om frågan männskligt sätt är komplicerad så kan man alltså sammanfatta det med att alla människor, både hedningar och judar, som inte ödmjukar sig och tänker Guds tankar om landet Israel, staden Jerusalem och Berget Sion (tempelberget), kommer att hamna i trubbel förr eller senare om de inte omvänder sig. – Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. – Sakarja 12:3

Och även om många människor och männskliga organisationer såsom FN och EU vill se detta land som vilket land som hellst, så är det inte så i Guds ögon, så människor behöver alltså rätta sig efter Gud och inte Gud efter människor… Att frukta Herren är början till vishetPsalm 111:10 Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. – Matteus 5:5 Men på Sions berg ska det finnas en räddad skara. Det ska vara en helig plats, och Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar. Obadja 1:17

Vi talar ofta om att de männskliga rättigheter ska respekterars men vad hände med Guds rättigheter? Eftersom samhället i stort lever i gudsförnekelse är det inte så konstigt varför vi blir så förvirrade när det gäller situationen nere i mellanöstern, för den bevisar nämligen för oss om vi öppnar ögonen, att det finns en osynlig Gud som inte ligger och sover, utan agerar konkret i vår nutida historia.

Bibeln antyder också att det var på Sions berg i Jerusalem som han först skapade den första människan, Adam, och sedan placerade honom i Edens lustgård österut (1:a Mosebok 2:6-8). Jordens mittpunkt (navel) är utifrån Bibeln sett också Jerusalem och Sions berg (Hesekiel 38:12) dvs. även om vi nu bor i Sverige såsom personen som skrev på social media: vad har en gamal konflikt nere i mellanöstern med mig att göra? så är vårat egentliga ursprung Sions berg och vi är alla, varesig vi vill det eller inte sammankopplade med denna plats, därför ska vi inte dras med av de starka krafter som vill verka föra att dela upp den på något sätt, för det kommer att straffa sig. Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd. Job 38:4

Alla bibelns centrala händelser utspelar sig för övrigt i Jerusalem: Kung David intar Jerusalem och enar Israel efter många år av stridigheter ca 1000 år f.kr, Jesu död och uppståndelse (ca. år 33), Den Helige Andes utgjutande på Pingstdagen samma år etc. etc. och profetiorna om Jesu återkomst och framtiden pekar också på denna plats som speciell: många folk ska gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar.” För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.Jesaja 2:3

Avslutningsvis sammanfattar Psalm 87 det hela bra:

”Han har grundat sin stad på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest av alla Jakobs boningar. Härliga ting har sagts om dig, Guds stad. Sela ”Jag ska räkna Rahab och Babel bland mina bekännare, Filisteen och Tyrus tillsammans med Kush. De är födda där.” Om Sion ska det sägas: ”Den och den är född där.” Och han, den Högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så: ”De är födda där.” Sela Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.” Psalm 87