Jonathan Cahn – Gamla testamentet förklarar COVID-19 och många andra händelser i nutiden.

Jonathan Cahn, som leder en messiansk församling i New Jersey i närheten av New York har skrivit många böcker nu men den första hette Budbäraren (”The Harbringer” på engelska) och nu i höst kommer Budbäraren 2 (The Harbringer II). Budskapet är det samma dvs. att det vi kan läsa om hur Gud hanterade det forntida Israel när de vände sig bort från honom, alltså mönstret som vi kan läsa om i exempelvis Kungaböckerna, Krönikeböckerna, Hesekiel m.m det mönstret upprepar sig idag… När exempelvis nationen USA, som likt det forna Israel är grundat på Bibeln (så även Sverige efter reformationen), vänder sig bort från sin grund och blir sekulariserat då finns det ett mönster som Gud använder för att gå till rätta med landets synd. 9/11 attackerna, kriget mot terrorismen, COVID-19 m.m följer alla samma mönster som vi hittar i Bibeln, dvs. Gud lät liknande händelser ske i Israel för ca. 2500-3000 år sedan för att försöka få sitt folk att vända om innan det var för sent, så det finns hopp men inte utan omvändelse. Se videon nedan för att förstå mer.