Så skapade de sönderfallande Romarriket och dess Kyrka… Islam…

Likheterna mellan moskéer och St. Peters Kyrkan i Rom är många och man kan verkligen ställa sig frågan hur ett fattigt folk i det nuvarande Saudi Arabien kunde bli så stort och mäktigt utan vare sig olja, som man nu har, eller modern teknik för den delen på 600-talet e.kr, och dessutom kunna lägga under sig stora delar av Mellanöstern i diverse krig. Hade man stor finansiell uppbackning utifrån vilket gjorde detta möjligt? Ungefär som vi nu i efterhand vet att det var USA under ledning av president Obama, som till viss del också hjälpte till och finansierade IS, även om detta på nätet ofta klassas som en konspirationsteori.(läs en av många artiklar om detta och bilda dig din egen uppfattning: https://www.ernestdempsey.com/obama-backed-isis-reveals-nouri-al-maliki/

Professor Walter J Veith, från Syd Afrika, som för närvarande är Sjunde Dags Adventist men som föddes katolik, har undersökt saken närmare och hittar en hel del intressanta detaljer angående Islams födelse, profeten Muhammeds liv och dess koppling till Vatikanen. Han presenterar informationen på ett enkelt och rakt sätt i föredraget som du kan hitta en länk till på nästa sida. Och även om Vatikanen själva och andra kritiker vill klassa detta som konspirationsteorier är det mycket intressant att ta del av informationen och bilda sig en egen uppfattning istället för att bara tro på kritiken utan att göra egen undersökning. 

Mer info om Walter J. Veith : https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith

Alberto Rivera var en jesuitpräst tills han avstod och berättade vad han visste från sina år som präst i samhället av Jesus som inkluderade tillgång till de hemliga Vatikanbiblioteken.

En annan mycket intressant person i detta samanhang är den avhoppade jesuit prästen, som blev övertygad protestant, Alberto Rivera (1935-1997, se bild ovan). Efter sin omvändelse tog han bladet från munnen och berättade vad han visste från sina år som präst  i Katolska Kyrkan då han bland annat haft tillgång till de hemliga biblioteken i Vatikanen. Han avslöjar följande angående Islams koppling till Vatikanen, kort sammanfattat:

Romarriket och dess kyrka hade fått stora problem att hålla ihop riket på 400-500 talet och behövde göra något nytt för att inte helt tappa greppet om sitt territorium. De flesta Araberna i nuvarande Saudi Arabien området m.m ville inte underordna sig Rom eller dess kyrka utan fortsatte att vara hedningar och dyrka sina gudar som man alltid gjort. Så istället för att försöka tvångskonvertera dessa grupper till Katolicismen så gav man dem en egen religion istället genom profeten Muhammed, som man finansierade och först lärde upp. När han var färdigutbildad som den nya religions store ledare gav man honom och hans efterföljare tre uppdrag att utföra åt Romarna och dess kyrka i gengäld, dessa tre var:  

1.Utrota judar och kristna (dvs. sant troende kristna som inte kompromissade och kallades kättare av kykan själv eftersom de inte underordnade sig Påven etc.) Detta uppdrag finns också med i vissa versar i Koranen även om man ofta vill lyfta fram den fredliga aspekten av religionen som givetvis också finns där, men i Koranen sura 9:29 står det”Kämpa mot dem som, trots att de fick ta emot en uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Allah och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem, till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten” Kämpa mot dem som, trots att de fick ta emot en uppenbarad skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen, syftar alltså på de som tog emot Gamla Testamentet (Judarna) och Nya Testamentet (Kristna), med andra ord att det är rätt att anfalla dem, dvs. det handlar inte om något försvarskrig.

2.Skydda de augustinska munkarna och romersk-katolikerna. Detta går att kolla upp historiskt, dvs. vilka ”kristna” som anfölls i början av Islams maktövertagande i Mellanöstern och undersökningen visar att i början så anfölls inga Romersk Katolska kloster etc. medans församlingsbyggnader som andra kristna ägde attackerades..

3.Erövra Jerusalem för ”hans helighet” i Vatikanen. Romarana och dess kyrka vill kontrollera Jerusalem men hade inte lyckats hittills och man skulle inte lyckas nu heller eftersom det var när muslimerna intog staden mellan åren 636-637, som man inte längre ville lyda Romarna och deras kyrka utan själva vill bestämma över staden och sin framtid.

Här har vi den egentliga anledningen till korstågen och de många ordnarna som bildas, exempelvis Tempelherreorden som vi tidigare skrivit tagit upp i artikeln – ”Det Nya Atlantis” och Hemliga Ordnars infiltration av politiska partier, kyrkor och samhället i stort etc”. Dessa bildades alltsåför att bekämpa Islam. Och precis som Islam, enligt denna historieskrivning, blir förföljd av sin ursprungliga skapare, dvs. Vatikanen, blir även Islam det när man inte lyder Vatikanen längre utan vill bli självständiga.

För att förstå detta ytterligare så är beskriviningarna av ”Den Stora Skökan” och ”Det Stora Babylon” intressant eftersom både Katolska Kyrkan, Islam och De Hemliga Ordnarna, trots att de även inbördes bekämpar varandra, ingår i samma system som Uppenbarelseboken varnar för:

Ängeln förde mig därefter i anden till öknen. Där fick jag se en kvinna, som satt på ett scharlakansrött vilddjur, översållat av hädiska namn, och det hade sju huvuden och tio horn.

Kvinnan bar en klänning i purpur och scharlakansrött, och hon hade vackra smycken, gjorda av guld och dyrbara ädelstenar och pärlor. I sin hand höll hon en guldbägare som var fylld av oanständigheter.

Och på hennes panna fanns en hemlighetsfull inskrift: Det stora Babylon, moder till prostituerade och avgudadyrkare i hela världen.

Jag kunde se att hon var berusad – drucken av blodet från de heligas blod, de som blivit dödade därför att de varit trogna Jesus och jag stirrade förskräckt på henne.

Varför är du så förvånad? frågade ängeln. Jag ska säga dig vem hon är och vem djuret hon rider på representerar. Vilddjuret har levt, men lever inte längre. Och ändå ska det snart komma upp ur den bottenlösa avgrunden, och gå sin eviga undergång till mötes. Och alla jordens människor vars namn inte skrivits i livets bok före världens skapelse kommer att bli häpna, när det efter att ha varit dött ändå kommer igen.

Använd nu ditt förstånd! De sju huvudena representerar en viss stad på vars sju kullar denna kvinna sitter.

10 Huvudena representerar också sju kungar. Fem har redan fallit, den sjätte regerar nu och den sjunde ska komma, men hans regeringsperiod kommer att bli kort.

11 Det scharlakansröda djuret som dog, är den åttonde kungen, och han har regerat en gång tidigare som en av de sju. Efter sin andra regeringsperiod kommer han också att få sin dom.

12 Och djurets tio horn är tio kungar, som ännu inte har kommit till makten. De ska tillsättas i sina riken för att regera tillsammans med djuret under en kort tid.

13 De kommer alla att underteckna ett avtal, som överlåter deras makt och styrka åt djuret.

14 De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung(Uppenbarelseboken 17:3-14)

Beskrivningen av Rom som utgångspunkten för detta antikristliga system är väldigt tydlig i vers nio eftersom Rom är byggt på just sju kullar, även om allt inte heller bara handlar om Rom, eftersom namnet Babylon syftar också tillbaka på Babels Torn som utspelade sig i området kring nuvarande Irak, som då kallades landet Shinar. Det är därifrån allt det kommer som sedan planterades i Rom. Och att detta antikristliga system har många olika ansikten framgår också klar av texten, så att påstå att både Katolicismen, Islam och diverse Ordnar har samma ursprung går att koppla ihop med bibeltexten, även om de själva inte skulle hålla med om det så klart. Men en världsvid konspiration med utgångspunkt i Rom är med andra ord med i Bibeln, vare sig man vill se det eller inte. Något som liknar Skökan finns också beskriven i Gamla Testamentet i Sakarja bok – Ett lock av bly lyftes av, och därinne i sädesmåttet satt en kvinna. ”Det här är ondskan”, sa han, och knuffade ner henne i sädesmåttet igen och lade på blylocket. Sedan lyfte jag blicken och såg två kvinnor komma, med vind i sina vingar – de hade vingar som liknade hägerns. De lyfte upp sädesmåttet mellan jord och himmel.Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vart ska de ta vägen med sädesmåttet?” Han svarade mig: ”Till Shinar, för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt, ska hon ställas där på sin plats.” Sakarja 5:7-11

Alberto Rivera talar i sina predikningar, efter sin omvändelse, om de många ansikten som Skökan, Babylon etc. har kopplat till Vatikanen och det handlar inte bara om religion utan även om ekonomi och politik. Predikningarna håller en mycket hög insiktsnivå trots att de nu är över 20-30 år gamla, ett exempel:

Mer info om honom går också att hitta i en wikipedia artikel som man också bör ta med en nypa salt eftersom även hans fiender och meningsmotståndare kan gå in och ändra i artikeln när de själva vill, pga. att wikipedia kan ändras av i princip vem som helst. Men den berättar trots allt en hel del om hans eget liv. Att höra honom predika själv rekommenderar jag först och främst eftersom då kan inte hans ord förvrängas i efterhand som de kan av wikipedia skribenterna: https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivera_(activist)

För övrigt så finns inte namnet Allah med i Bibelns namn som beskriver Gud i Gamla testamenten som exempelvis. är ”Yahweh” och ”Elohim”. Detta är viktigt eftersom det allmänna ordet ”Gud” inte egentligen definierar vem man menar, men det gör de specifika namnen ”Yahweh” och ”Elohim” och Allah finns som sagt inte med i Gamla Testamentet, det är ett faktum. Istället hittar vi guden med namnet Allah bland de hedniska gudarna som dyrkades på den tiden i Saudi Arabien, närmare bestämt månguden. Månen är också en viktig symbol inom Islam.  Och även om många vill få det till att Kristendom, Judendom och Islam tillber samma Gud fast på lite olika sätt så kommer man inte runt att Guds namn är av avgörande betydelse.  Läs mer om detta: https://www.bible.ca/islam/islam-allah-pre-islamic-origin.htm)  Så även om det också finns en hel del likheter mellan dessa tre religioner så finns det också väsentliga skillnader som man inte kommer ifrån.

Avslutningsvis så handlar ”det onda” inte om enskilda katoliker, muslimer eller människor som är med i olika ordnar etc. för det gör för det mesta detta i tron om att de vekligen tjänar den ende sanne Guden, en längtan som ligger nedplanterad i oss alla ända sedan skapelsens början. Problemet är att alla människor blivit lurade på det ena eller andra sättet av detta antikristliga och gudsfientliga system / konspiration, med många olika ansikten, som verkar över hela jorden inom alla religiösa, ekonomiska och politiska system. Vi behöver därför vakna upp och förstå att det är sant och sedan ta bibelns ord på allvar och ta avstånd från detta system precis som Alberto Riviera gjorde och istället gå ut ur det och in i sann dyrkan och efterföljelse av den ende sanne Guden: Och jag hörde en annan röst från himlen: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.  (Uppenbarelseboken 18:4-6)

Och även om människor, pga. att vi väljer en annan väg, börjar förfölja oss, baktala oss, skriva missledande information om oss på wikipedia, märka oss som ”konspirationsteorietiker” eller vad det nu kan vara så är det dem som går ut ur detta system och väljer att leva sitt liv här på gjorden med ett annat fokus som tillslut vinner segern: Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung(Uppenbarelseboken 17:14)