Det ända som kan försvara Sverige mot fiender är omvändelse till Gud, inte mer EU samarbete…

Under senaste veckorna har det skrammlats en del med vapen runt östersjöområdet… Och sveriges armé har förstärkt sin närvaro bland annat på Gotland (Läs mer). Samtidigt så är det uppenbart att om Sverige blir attackerat av exempelvis Ryssland eller Kina så litar den svenska regerigen i nuläget på att om fienden kommer så ska andra EU länder komma och hjälpa oss… Och den svenske försvarsministern Peter Hultqvist deltar flitigt på möten med övriga EU försvarsministrar. Annat var det för några hundra år sedan, för då litade de svenska kungarna och folket mer på Gud och den egna förmågan än på hjälp utifrån.

Likheterna med de forna Israels situation i Bibeln som vi kan läsa om i Kungaböckerna, Jesaja och Jeremia bok bla. och Sveriges nuvarande situation är intressant. Det forna Israel, dvs innan de blev deporterade till Babylon, hade slutat att lita på Gud (Yahweh) och istället började de lita på förbund med andra nationer såsom Egypten och Assyrien och att dessa skulle komma och hjälpa dem i nödens stund men detta gjorde dem bara besvikna och tillslut blev de som sagt deporterade till Babylon när de inte omvände sig.

”Varför far du än hit än dit för att ta en annan väg? Du blir besviken på Egypten liksom du blev besviken på Assyrien. Också därifrån måste du gå din väg med händerna på huvudet, för Herren förkastar dem som du litar till, du får ingen framgång genom dem.” – Jeremia 2:36-27

Ungefär på samma sätt agerar nu Sverige när man litar på att andra EU länder ska komma till vår hjälp… Under både corornakrisen och ekonomiska kriser har vi sett vad EU egentligen går för, dvs. besvikelse och att andra länder när det väl kommer till kritan inte ställer upp som man lovat utan istället tänker mer på sig själva, precis som Egypten och Assyrierna gjorde på Bibelns tid.

Guds löften till Israel var att när de istället litade på honom så skulle de både få ett bra klimat och bli övernaturligt skyddade mot fiender:

Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, ska jag ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Trösktiden ska hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska räcka till såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och ni ska bo trygga i ert land. Och jag ska ge frid i landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd ska gå fram genom ert land. Ni ska jaga era fiender framför er, och de ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga hundra framför sig, och hundra av er ska jaga tiotusen, och era fiender ska falla för era svärd. – 3:e Mosebok 26:3-8

Och även om vi nu lever i det nya förbundet så är att lita på Gud både som individer och som nation, istället för människor, receptet för framgång såsom Sverige också som nation gjort i forna tider vilket också korset i den svenska flaggan vittnar om. Det är således detta Sverige behöver gå tillbaka till för att få en bättre framtid… Inte mer samarbete inom EU eller något liknande.

Pastor Kenneth Wi undervisar om Omvändelse…

Så säger Herren : Förbannad är den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. – Jeremia 17:5

Den gudlöse har många plågor, men den som litar på Herren omger han med nåd. – Psalm 32:10