Se upp för ”Trolldom” i vardagen…

Det Bibeln menar med ”Trolldom”, dvs att förvandla det Gud har skapat naturligt till något onaturligt, är vanligare än vi tror och har infiltrerat samhället under en lång tid fast utan att vi tänker på det för vad det är… Bibelfrågot Tv tar upp detta känsliga men viktiga ämne i de två senaste avsnitten:

Redan under 1970-talet varnade den före detta ockultisten John Todd för utvecklingen. Han hade innan han blev frälst sysslat en hel del med trolldom på högsta nivå och varit rådgivare åt mångder av kända politiker och människor med inflytande över hela världen. Men ingen trolldom i världen gick upp mot kraften i Jesu kärlek, ett mycket intressant vittnesbörd, samtidigt som det kan vara svårt att förstå allt han säger ibland, men värt att lyssna på.

Bilden som valts som omslagsbild till denna artikel är en väldigt vanlig symbol – dvs. ett ”+” som ofta används inom trolldom och som finns överallt runtomkring oss, och även om ett ”+” i sig inte är något fel eller ont så är det något som onda krafter vill pervertera och använda för sina syften… Det är sjukvårdens symbol, Frimurarorden, Schweiz flagga, Katolska kyrkan, Equmeniakyrkan, Nazisterna använde det mfl. mfl… Nedan en demonstrations video som visar vad det egentligen betyder, i detta sammanhang, och det är att det har med egyptisk trolldom, avgudadyrkan (dvs. att dyrka skapelsen istället för skaparen – Romarbrevet 1:25) och pyramider att göra som vi i sin tur härleder oss till ”Babylon” och upproret mot Gud som skedde både innan och efter floden (Första Mosebok kapitel 6-11) …. Beskrivningen av ”Den Stora Skökan” och ”Babylons Fall” i Uppenbarelseboken kapitel 17 och 18 har också med detta göra… Och även om vi inte ska ägna för mycket tid åt att funderar över vad fienden håller på med utan det viktigaste är att vi håller oss nära Jesus, så behöver vi ändå veta en del för att inte bli lurade och indragna i saker vi egentligen inte skulle göra om vi visst ifrån början vad det handlade om.

”Och jag hörde en annan röst från himlen: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Uppenbarelseboken 18:4