Bibel.nu är en ny intressant sida på internet med fokus på gamla bibelöversättningar. N.D ger exempel på felöversättning i nyare översättningar m.m

bibel.nu hittar man en äldre översättning av Bibeln som framförallt består av 1917 års version. Nyare översättningar har visserligen ett lättsammare språk men dessa kan också ha påverkats av olika liberalteologiska strömningar, vilka både medvetet och omedvetet har påverkat översättningen i en viss riktning. Detta kan i vissa fall påverka betydelsen på ett negativt sätt, till och med så mycket att vissa betydelser helt försvinner när man jämför med den hebreiska och grekiska grundtexten.

Ett aktuellt exempel på detta är det som står i Tredje Mosebok angående de två bockarna som ska offras på Försoningsdagen (Yom Kippur) och som i år firas nu på måndag 28:e September 2020 i Israel och av judar runt om i världen:

Överstättningen från bibel.nu:

7. Sedan skall han taga de två bockarna och ställa dem inför
HERRENS ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet.

8. Och Aron skall draga lott om de två bockarna: en lott för HERREN och en lott för Asasel.

9. Och den bock som lotten bestämmer åt HERREN skall Aron föra fram och offra till syndoffer.

10. Men den bock som lotten bestämmer åt Asasel skall ställas
levande inför HERRENS ansikte, för att försoning må bringas för
honom, på det att han må släppas fri ut till Asasel i öknen.

11. Aron skall alltså föra fram sin syndofferstjur och bringa
försoning för sig och sitt hus, han skall slakta sin
syndofferstjur.
– 3:e Mosebok 16:7-11 (bibel.nu)

Ett exempel på en modernare översättning är Folkbibeln och dess översättning av samma stycke är följande:

”Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. 8 Aron ska dra lott om de båda bockarna: en lott för Herren och en lott för att ta bort synden. 9 Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aron föra fram och offra till syndoffer. 10 Men den bock som lotten bestämmer för att ta bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan ska han sändas i väg ut i öknen för att ta bort synden.11 Aron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffertjur.” 3:e Mosebok 16:7-11 (Folkbibeln)

Ordet Asasel eller rättare sagt namnet Asasel har alltså bytts ut mot ”synden” i Folkbibelns översättning. Visserligen finns det med i de något luddiga kommentarerna till texten men helheten blir svårare att förstå när man ändrar på orden.

Så vem eller vad är då Asasel och varför är det viktigt att en av bockarna sänds ut till Asasel i öknen under försoningsdagen ??… För att gå till botten med detta behöver vi använda en bok som inte finns med i vår nuvarande Bibel, men som har återfunnits bla. i Döda havsrullarna och citeras även i Nya Testamentet av Judas (Jesu bror): ”Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: ”Se, Herren kommer med sina tusentals heliga”Judas brev 1:14 .. Henok eller Enoks bok (Läs hela boken på enoksbok.se) som den också kallas skriver så här angående Asasel som var en fallen ängel som verkade innan syndafloden kom, på Noas tid:

”Och Asasel lärde människorna att tillverka svärd och knivar och sköldar och pansar och att se vad som var bakom dem* och att göra konstverk: armringar och andra smycken, och lärde dem att bruka smink och försköna ögonbrynen och begagna de dyrbaraste och utsöktaste stenar och alla färgämnen och metallerna i jorden.  2. Och det blev stor ogudaktighet och mycket horeri, och de syndade, och alla deras vägar blev fördärvade.” -Enoks bok 8:1-2

Asasel lärde alltså människorna krigskonst, att missbruka färgämnen, metaller och en hel del annat som förde människorna vilse under denna tid vilket gjorde honom till en stor syndare inför Gud. Och hela jorden blev fördärvad genom kunskapen om Asasels verk. Tillskriv honom alla synderna. Enoks bok 10:8. Slutligen får Asasel en dom över sig för det han gjort, vilket innebar att han blev bunden under en öken fram till domens dag:

4. Och åter sade Herren till Rafael: Bind Asasel till händer och fötter och kasta honom i mörkret. Gör en öppning i den öken, som är i Dudael, och förflytta honom dit. 5. Och lägg på honom ohuggna och kantiga stenar och betäck honom med mörker, att han må stanna där för alltid, och övertäck hans ansikte, så att han icke skådar ljuset. 6. Och på domens stora dag skall han kastas i eldsjön. – Enoks bok 10:4-6

Så även om vi skulle kunna kalla Asasel för ”synden” så förstår man inte hela sammanhanget utan denna text och varför bocken skulle skickas ut i öknen till honom.

I och med Jesu Kristi död och uppståndelse har offret som ger försoning för människornas synder en gång för alla redan gjorts – så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. – Hebreerbrevet 9:28. Men det är också viktigt att förstå vad synden var för något och var den kom ifrån, förutom kunskapens träd i Eden såklart (Första Mosebok 3:1-24), och där är historien om Asasel en viktig pusselbit. Och kunskapen om Asasels verk är ju också i allra högsta grad verksamt än idag och skadar oss dagligen, både vad gäller krig men även mycket inom vetenskap och teknik där både färgämnen och metaller missbrukas då som nu. Männskligheten är på grund av denna kunskap påväg i en ogudaktig riktning, och som Jesus själv sade: Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. -Matteus 24:7

En annan bra sida där man kan jämföraöver 150 olika bibelöversättningar på olika språk (varav 5 svenska sådana) är https://www.biblegateway.com