Idag för ca. 5781 år sedan började Gud skapa / omskapa världen, beviset finns i ditt DNA…

Idag för nästan 5781 år sedan började Gud skapa / omskapa den värld vi lever i idag, enligt den bibliska kalendern (judiska kalendern). ”Och Guds ande svävade över vattnet” – (Första Mosebok 1:2)… På lördag är det nämligen Nyår (Rosh Hashanna på hebreiska) enligt den bibliska kalendern då man firar att Adam skapades och i och med det även vår tideräkning… Detta borde också gå att bevisa rent vetenskapligt om vi skulle kunna lära oss att analysera vår sk. DNA på rätt sätt. Bibelfrågor Tv har idag släppt en video om detta med mer info:

Samma video på Nästa Dags egen Videosida…

I videon lyfts det också fram att den värld vi lever i idag kan vara en omskapelse i stället för att vara den allra första skapelsen som Gud gjort. Dvs. människan och männskligt DNA blir 5781 år gammalt nu på lördag, men jorden i sig kan vara äldre. 2:a Pertusbrevet gör också en antydan om just detta, dvs att det fanns en annan skapelse innan den vi lever i nu:

De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under2:a Petrusbrevet 3:5-6

Så när Guds ande svävade över vattnet i bibelns andra vers var det redan skapat, utifrån detta synsätt… Att jorden kommer att omskaps igen vet vi i vilket fall utifrån Uppenbarelseboken 21:1: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord.” Pröva detta….