Vaccinen mot corona innehåller ”komponenter” till Vilddjurets Märke, Vi rekomenderar ingen att ta emot dem…

Att det som Bibeln kallar för ”Vilddjurets Märke” eller ”Odjurets Märke” inte är något som händer över en natt utan istället är en längre process som sker över flera hundra års tid har vi tidigare talat om i artikeln ”Vaccin mot corona och vilddjurets märke” Läs mer: https://www.nastadag.se/2020/06/22/vaccin-mot-corona-och-vilddjurets-marke/. Processen innehåller både teknisk, medicinsk, religös och ekonomisk utveckling eller kanske rättare sagt ”avveckling” eftersom man kommer att gå emot Bibelns ord och försöka att begränsa människors friheter och skapa konstgjorda kriser för att kunna genomföra detta. ”Komponenterna” som bla. vaccinen innehåller är till för att begränsa oss och förändra vårt DNA (DNA=livskoden Gud skapade Adam med), på olika sätt, så att vi får det väldigt svårt att ha en sund relation med Gud och vi istället hamnar under domen – Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Uppenbarelseboken 14:9-10)

Vad det hela i grunden alltså går ut på är att skapa om människan från att vara Guds avbild till att bli djävulens avbild istället, ”Gud skapade människan till sin avbild” (Första Mosebok 1:27), därför behöver alltså våra kroppar bli något de inte är skapade till att vara ifrån början och det är här som bla. vaccinen kommer in som en del i ett större process av manipulation på fler olika plan som alltså både handlar om teknik, medicin, religion och ekonomi m.m.

Så även om innehållet i vaccinen idag, som vi strax kommer att analysera, inte är det definitiva märket så betyder det inte att vi ska acceptera allt som händer innan det slutgiltiga märket kommer och sedan bara gå emot det slutgiltiga, för då är risken stor att vi redan blivit för svaga och beroende av det denna värld erbjuder. Vi behöver och ska hela tiden avslöja det som går åt fel håll och går emot sanningen. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset -Efesierbrevet 5:11-13

Lars Enarson tar i en av sina senaste videos ”Striden om sanningen” upp både detta med vaccinens ineffektivitet och lömska innehåll, där både spårämnen och annat som kan skada mer än det gör nytta finns nedlagt. Han tar också upp själva ordet ”Pandemi” som förutom att vara kopplat till avguden ”Pan” också är helt fel benämning på coronaviruset av flera anledningar. En av dem är att man inte dör av själva viruset i sig, som är ett av kriterierna för benänmningen pandemi, utan de som dör gör det för att de har andra sjukdomar. Sanningen är med andra ord under attack på många olika områden:

En video med ett profetiskt budskap som påstås komma direkt från Jesus släpptes 09/12/2020 och mycket som sägs i det budskapet överänsstämmer faktiskt med det som står i denna artikel, pröva det själva: ”Jesus says… Take My Warning seriously ❤️ Love Letter from Jesus Christ to all Peoples on Earth

Men låt oss nu övergå till vad vi kan får fram om själva innehållet i vaccinen. Astra Zenecas Covid-19 vaccin som också betecknas ChAdOx1 nCoV-19 analyseras i videon nedan. Personen har fått tag i en innehållsförteckening där det bla. beteckningen ”ChAdOx1-S (recombinant)” står och den informationen kan man få fram genom att gå in på sidan https://www.researchsquare.com/article/rs-94837/v1 vilket visar en abstract till en vetenskaplig studie på 17 sidor som handlar om tester av Astra Zenecas vaccin men också om dess innehåll. Det ska dock poängteras att detta inte är det slutgiltiga innehållet men det visar ändå vad man sysslar med. Studien går att ladda ner i sin helhet som PDF från researchsquare.com, men en screeshot går att se här nedan:

Om man söker på ”Recombinant DNA” på wikipedia, som de också gör i videon nedan, https://en.wikipedia.org/wiki/Recombinant_DNA får man fram att det i korta ordalag betyder att förändra DNA på syntetisk väg (läs hela artikeln för djupare förståelse). De söker sedan upp beteckningen MRC-5 som betecknar celler från en lugna från ett aborterat foster https://en.wikipedia.org/wiki/MRC-5. Nyhetssajten Reuters har också gjort en sk. ”Fact check” på denna video och även varit i kontakt med Astra Zeneca som säger att man bara har testat vaccinet på celler från aborterade foster men att celler från aborterade foster inte kommer att vara med i den slutgiltiga versionen av vaccinet https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccine-idUSKBN27W2I7 Kanske ljuger Astra Zeneca kanske inte men man avfärdar ingenting vad gäller förändring av DNA:t dvs. ”Recombinant DNA” som det också står att vaccinet innehåller

Länk till mer info om Astra Zeneca vaccinet https://en.wikipedia.org/wiki/AZD1222

Phizer vaccinet som går under betckningen BNT162b2 (eller BNT162b1) ,just nu, är ett så kallat Rna-Vaccin, mer om vad Rna är för något här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA. För att sammanfatta det på lite enklare svenska så handlar det om att förändra våra celler genom sk. genmanipulation, även fast man säger att detta kommer att skydda oss mot corona. Rna-tekniken i sig är också inte prövad i någon större utsträckning sedan tidigare, så ingen vet exakt hur en stor massa av människor kommer reagera på det här. Doktor Andrew Kaufman och Doktor Carrie Madej förklara mer om detta i videon nedan och varnar för detta:

Andrew har en egen hemsida man kan besöka för mer information om honom: https://www.andrewkaufmanmd.com/
Videon heter: Shocking Information From Dr. Carrie Madej On Transhumanism, COVID RNA Vaccines & Hydrogel

Länk till mer om Phizer vaccinet https://en.wikipedia.org/wiki/BNT162b2, här ett kort utdrag från wikipedia: ”BNT162b2 is a COVID-19 vaccine developed by BioNTech and Pfizer and given by intramuscularinjection. It is anRNA vaccine composed of nucleoside-modifiedmRNA encoding a mutated form of the spike proteinof SARS-CoV-2, and is encapsulated in lipid nanoparticles

Moderna vaccinet är ett annat företag som tillverkar ett vaccin som det pratas mycket om i media och deras vaccin innehåller också Rna-tekniken. Länk till mer om Moderna vaccinet https://en.wikipedia.org/wiki/Moderna#COVID-19_vaccine_candidate)

Det finns sammanlagt 5 olika typer av vacciner som det nu forskas på och de är ”Virusvektorvaccin, Dna-vaccin, Rna-vaccin, Attenuerade vacciner och Proteinbaserade vacciner”… Mer om ALLA vaccin mot corona hittar du här : https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine Men för att förstå mer om vad det hela går ut på, ur ett större perspektiv, så kan vi inte bara titta på innehållet utan vi behöver se den övergripande antikristliga planen som beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 13.

Läkare går nu också ut med sin medicinska expertis om vad covid-19 faktiskt är för någonting, bla Dr. Rodger Hodkins från Kanada som på ett möte med politiker sa rakt ut till dem att corona inte är någon pandemi utan bara en lite ”förstärkt influensa” och inte det som media, politiker mfl. vill få det till. Han föreslår därför att vi ska behandla den som just en förstärkt influensa och bara skydda de gamla och svaga men att befolkningen i övrigt inte behöver göra några större förändringar i sina livsmönster. Testerna, ansiktsmasker, etc. är det därför ingen större mening med enligt honom, lyssna in hela talet:

Lars Bern från Swebbtv tar också upp en hel del med anknytning till detta i videon ”De vill begränsa vår makt och vår frihet. Lars Bern beskriver agendan med Corona och The Great Reset”. Han gör det också ur ett historiskt perspektiv vilket gör att man kan förstår det större sammanhanget av det som det vi nu upplever.

Italiensk läkare varnar också kraftfullt mot vaccinationen men även för testningen. Och säger bla. att ”Covid-19” i själva verket betyder ”Certifikat för identifiering av vaccination med artificiell intelligens” själva beteckningen för viruset är istället Sars/Cov2 virus. Covid-19 är istället beteckningen på en världsvid plan som går ut på att ta kontroll över och minska befolkningen. Pröva det!

På tal om chip i vaccinen så kan man inte tydligt säga att det är själva innehållet i dem men däremot så är det klart och tydligt att man vill chippa själva sprutan för att kunna spåra vart den hamnar någonstans, mer om detta går att läsa i tidningen ”Nya Dagbladets” artikel om USA:s plan på distribution av sprutorna: https://nyadagbladet.se/utrikes/usa-coronavaccinet-ska-distribueras-i-stor-militar-operation/

Den antikristliga plan som finns presenterad i Bibeln bla. i Uppenbarelseboken kapitel 13, blir allt mer tydlig och även om vi inte helt kan stoppa den så ska vi kämpa emot den och undfly den och segern är på vår sida, så länge vi är rädda inte ens för döden utan gå hela vägen med Jesus om det skulle behövas: ”Och jag hörde en stark röst i himlen säga: »Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.” Och de är inte de ”orättfärdiga” som just nu har viss kontroll över jorden som kommer att vinna utan de ödmjuka och rättfärdiga i kristus som kommer att regera över jorden till slut: ”Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden” – Matteusevangeliet 5:5

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. – Johannesevageliet 15:7-10

Så vad vi nu kan be om är att de antikristliga planerna fördröjs ytterligare så att fler människor kan bli frälsta innan det blir för sent:

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva – 2:a Petrusbrevet 3:9-11