Över 80 döda i Sverige av vaccinen mot corona – enligt Läkemedelsverkets egen rapport och den alternativa berättelse om den sk. ”pandemin”…

Läkemedelverkets har i skrivande stund fått in över 1200 rapporter om biverkningar av framförallt Phizers vaccin mot corona i Sverige. 463 av dessa var i skrivande stund allvarliga biverkning varav över 80 personer bedöms ha mist livet till följd av dessa. Läs mer på Läkemedelverkets egen hemsida, för att ta del av rapporten i sin helhet Ladda ner PDF här . I den utförliga PDF versionen går det att läsa om dödsfallen på sidan 13, det rör sig främst om äldre personer men mörkertalen och det som inte rapporterats in kan också vara fler än man tror.

Och även om den sk. ”Mainstream media” bilden av vad som händer runtekring den sk. ”pandemin” och vaccinationerna etc. är relativt enad, så finns det många som inte delar den uppfattningen alls. Den undersökande journalisten Per Shapiro som jobbat / jobbar på både Sveriges Radio och Sveriges Television har gjort reportaget ”Covid och oliktänkarna” som egentligen skulle ha sänts i Sveriges Radio P1 men efter dvs. meningsskiljaktigheter med redaktionen beslöt Per att släppa inslaget själv på sin podcast ”Folkets Radio” lyssna in här:

Nyttan och onyttan med den sk. masken har också diskuterats flitigt i Sverige den senaste tiden och i följande video visar en doktor med hjälp av rök hur ineffektivt masker egentligen är eftersom utandningsluften bara tar lite andra vägar men försvinner inte, dvs. du skyddar inte någon genom att bära mask, utan snarare är det du själv som får det jobbigare att andas, bedöm själv: