Katolsk präst ”Heligt” arg på Bidens politik…

Joe Biden är katolik och tillhör den katolska kyrkan men hans politik går rakt emot hans kyrka på en rad olika punkter. Den katolske prästen William Kosco avslöjar vad katolska kykans trosläror säger och jämför dem med Bidens politik:

Han säger dock att Joe Biden är välkommen till han gudstjänst men han skulle inte ge honom nattvarden om han inte förstår att han har syndat och omvänder sig… Hela predikan hölls, 07 February, 2021.