Trumps återkomst till makten…

”Utan uppenbarelsen (profetia) går folket vilse,
lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.”
Ordspråksboket 29:18. Dvs. det är viktigt att vi inte slutar lyssna på dessa budskap, så att vi inte ska bli förvånade när vissa saker händer, även om allt inte händer exakt som vi tror så har Gud den yttersta makten att göra vad han vill… Nedan några nya profetiska budskap angående vad som händer med Trump, Biden i USA m.m PRÖVA DETTA:

ROBIN BULLOCK 🇺🇸 I SAW HOW THIS ENDS! 😱 AMAZING REVELATION! 🇺🇸 USA TRUMP UPDATE – Denna video talar bla. om att Obama kommer att spela en intressant roll när det gäller att påverka Biden att avgå, och även om Obama själv har andra motiv än det som är rätt, så kommer Gud använda honom i en kommande situation… Pröva detta som sagt…
PROOF THE TRUMP PROPHECIES ARE BEING FULFILLED 🇺🇸 USA TRUMP UPDATE 🇺s
BREAKING: It’s begun and will happen quickly! See the Move of God! PUSH 777

En annan intressant video där Trump själv berättar varför han gör det han gör och även en historisk tillbakablick på hans liv och vad han förlänge sedan sagt ang. presidentposten etc: