Israelisk vaccinkritiskt parti, förföljda inför valet…

De nya Israeliska partiet ” Rapeh” som vi tidigare berättat om, https://www.nastadag.se/2021/01/31/nytt-politiskt-parti-for-okad-halsa-och-mot-vaccinen-startat-i-israel-staller-upp-i-valet-23e-mars-2021/, har nu fått uppleva en kraftig förföljelse inför valet i Israel 23:e Mars och de vädjar om hjälp utifrån för att sprida sitt budskap… Läs mer i artikeln på Nya Dagbladet…

Bibeln uppmuntrar oss att be för och välsigna Israel och det ska vi fortsätta att göra det och det här är en del i detta, dvs. att också avslöja det som går åt fel håll, så att omvändelse kan ske. Men om inte omvändelse sker så blir det dom över det som är fel, så det återstår att se hur det går i valet för de etablerade partierna som bär ansvaret för förtrycket mot de som inte tror på vaccin som lösningen på detta.

Abraham som är Jakob / Israels farfar är fick detta ord från vilket också gäller idag för nationen Israel…”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.”1:a Mosebok 12:3

Så vi ber Gud välsigne Israel!!!