Nyhedendom i Sverige idag…

Jan Sköld predikade om de nyhedniska trenderna i Sverige på många olika områden, bla i skolan och i ”kristna” församlingar… Predikan hölls den i Vetlanda Fri Församling: