Planerna på att diskriminera Ovaccinerad som Judarna under Andra Världskriget behöver avslöjas och aktivt motarbetas.

Många likheter med det som hände med judarna före och under andra världskriget utspelar sig nu sakta men säkert igen. Men denna gång riktas inte den falska och överdrivna skuldbeläggningen av världens alla problem på judar utan på alla de som inte vill ta emot det experimentella och väldigt snabbt framtagna vaccinen mot corona, som visat sig ha en mängd olika oönskade bieffekter och inte alls skydda mot infektionerna utan snarare skapa fler mutationer istället (se tidigare artikel). Till detta ska också tilläggas att många inte heller får så värst många biverkningar alls och Jesus också säger att hans lärjungar ska kunna ”dricka gift” (Markus 16:18) utan att bli skadade samtidigt som vi inte heller ska ”pröva Gud” (Matteus 4:7) men här finns en gråzon och det är viktigt att inte döma varanadra utan behålla sin ödmjukhet. I vilket fall, en lögn måste skyddas genom att skapa en ännu större lögn för att den första lögnen inte ska hinna avslöjas, det är ungefär så en stor grupp av världens ledare jobbar just nu, även om det också finns undantag, skulle man kunna sammanfatta det hela med. Och nazisterna gjorde precis likadant… eller som nazisternas propagandaministern Joseph Goebbels sa: ”If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.” Doktor Andrew Kaufman avslöjar en hel del om detta i videon nedan:

Samtidigit ska vi också förvänta oss väckelse precis som skedde under och innan Andra Världskriget då många också vände sig mot nazismen och gjorde allt för att följa Gud istället, Dietrich Bonhoeffer är ett bra exempel på det läs mer: https://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer.

Kent Christmas profeterar i videon nedan om år 2022 m.m och talar bla. om helt ny sjukdom som plötsligt kommer dyka upp och som det inte kommer att finns något männskligt botemedel /vaccin emot utan bara de som av hela sitt hjärta söker Gud kommer att bli botade och här gäller det för Guds äkta församling runt om i världen att göra sig redo och lita enbart på Gud och inget annat:

Hela predikan och hela mötet med Kent Christmas hölls i församlingen ”Regeneration Nashville”, hemsida: https://www.regenerationnashville.org/ den 25 Juli 2021 i Nashville Tenesse i USA, här en länk till hela mötet:

I videon nedan berättats det bla. om att man i Frankrike förbereder läger för ovaccinerade m.m

En av dem som blivit förföljda av ”intoleranta vaccinhetsare” är Dr. Mercola som tvingats ta bort stora delar av sin hemsida och han har hotats på flera sätt för att han ger hälsosamma råd till sina följare utan att rekommendera några vaccin, mer info i videon nedan:

Hemsidan:

Sista en intressant uppdatering med grundaren till den alternativa videoplattformen Brighteon.comMike Adams som bla. pratar om falsk attacker vid demostrationer etc. där skulden kommer läggas på ovaccinerade etc. fast det i själva verket är andra som ligger bakom, ungefär som det som hände i Washington den 6:e Januari när man försökte lägga skulden för stormningen av ”The Capitol Building” på trumpsupporters medans det i själva verket var vänsterradikala grupper som ANTIFA mfl. som låg bakom det hela… Mer info i videon:

Avslutningsvis så har Gud allting i sin hand och den som litar på honom har ingenting att frukta även i denna svåra situation därför avslutar vi denna artikel med Psalm 91:

Under den Högstes beskydd

91  Den som sitter
        under den Högstes beskydd
    och vilar
        under den Allsmäktiges skugga,
han säger till Herren:
    ”Min tillflykt och min borg,
        min Gud som jag litar på.”

Han ska rädda dig
    från jägarens snara
        och den härjande pesten.
Med sina fjädrar täcker han dig,
    under hans vingar
        finner du tillflykt.
    Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du ska inte frukta nattens fasor,
    inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i mörkret
    eller sjukdomen som härjar
        mitt på dagen.
Tusen kan falla vid din sida,
        tiotusen vid din högra sida,
    men dig drabbar det inte.
Du ska bara se det med egna ögon,
    bevittna hur de gudlösa
        får sitt straff.

Du har sagt att Herren
        är ditt skydd,
    du har gjort den Högste
        till din tillflykt.
10  Inget ont ska drabba dig,
    ingen plåga närma sig din hydda,
11  för han ska befalla sina änglar
    att bevara dig på alla dina vägar.
12  De ska bära dig på sina händer
    så att du inte stöter din fot
        mot någon sten.
13  Du ska gå fram
        över lejon och huggormar,
    trampa på unga lejon
        och drakar[a].

14 ”Han älskar[b] mig,
        därför ska jag befria honom,
    och jag ska beskydda honom
        eftersom han känner mitt namn.
15  Han ropar till mig
        och jag svarar honom.
    Jag är med honom i nöden,
        jag ska rädda honom
            och ge honom ära.
16  Jag ska mätta honom med långt liv
    och låta honom se min frälsning.”