Covidpass för att gå in i Kyrkan… What Would Jesus Do ?

Bibelfrågor Tv:s senaste video diskuterar frågan om Covidpass för att komma in i kyrkobyggnader och om det är förenligt med evangeliets budskap som kyrkan förväntas stå för… Frågan är ju inte riktigt aktuell just nu för Sveriges del men kan komma att bli det framöver, och Jesus diskriminerade ingen från att komma till honom, sjuk som frisk, och han hade alltid en lösningen för dem. –När Jesus såg det, blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de– (Matteus 10:13-16)… De som säger sig företräda hans församling här på jorden bör därför agera såsom han gjorde… Och en idé om man nu från Folkhälsomyndighetens sida kommer att försöka tvinga på kyrkor covidpass är att fokuserar mer på att samlas i mindre grupper i hemmen och andra platser, detta är också mer enligt den första församlingens struktur som baserades mer på grupper i hemmen än stora kyrkobyggnader… mer info i videon:

Bibelfrågor Tv har precis startat en kanal på ”Odysee.com” som är ett bra alternativ till Youtube mfl.

I videon tas det även upp om en övning som gjordes 18:e Oktober 2019 i New York och som kallade ”Global Pandemic Exercise”… Något vecka efter denna sk. ”övning” upptäcktes de första fallen av corona i Wuhan i Kina och mycket av det som hände på denna övning bara en vecka tidigare alltså utspelar sig i vår verklighet idag… Med på övningen var stor globala aktörer såsom: Världsbanken, World Economic Forum, WHO, Vaccintillverkare, Kina och USA:s Folkhälsomyndigheter, Bill Gates Foundation, Luft Hansa, osv. Denna övning talar för att det hela är planerat i förväg och att det inte är ett spontant utbrott utan ett medvetet sådant för att försöka ta kontroll över världen på ett felaktigt sätt som Bibeln varnar för ska komma att ske innan Jesus kommer och upprättar verklig fred och läkedom på jorden (läs mer i Uppenbarelseboken kapitel 13-21)… Men blida dig din egen uppfattning… Deltagarna presenterar sig själva alldeles i början av videon och hemsida finns också med mer info:

Mer info om hela eventet på hemsidan: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

En kopia av videon om Covidpass och kyrkan finns också på Bitchute:

Avslutningsvis så refererar videon också till denna artikel där en ovaccinerad pastor ber för en vaccinerad kvinna som fått allvarliga biverkningar av vaccinet och det gick så pass långt att hon nästan tog sitt liv… Men Jesus helade och upprättade henne: