Jesu uppdrag till kvinnorna i den sista tiden… Profetiskt budskap att pröva…

Sadhu Sundar Selvaraj den indiske profeten blev överraskad av ett budskap han fick angående kvinnans roll i den sista tiden innan Jesu Återkomst. Han tänkte först och främst att det är männen som ska predika osv. men blev överraskad av det budskap han fick höra och som bygger på Psalm 68 där det står om en armé / här av kvinnor som bär fram budskapet om Herren. Det hela ledde fram till att han började annordna kvinnokonferenser och nedan en video från en sådan som hölls i Afrika i Gahna 2019::

12  Herren låter ordet höras,
    en här av kvinnor bär glädjebudet:
13  ”Härarnas kungar flyr,
    de flyr och husmodern delar bytet!
14  Ska ni då ligga stilla i era fållor?
    Duvans vingar är täckta med silver
        och hennes fjädrar
            med skimrande guld.
15 När den Allsmäktige
        skingrade kungarna i landet,
    föll snön över Salmon.”

-Psalm 68:12-15

Kjell Henricson från Vittnesbörd Tv som nu bytt namn till Testimony Tv talar också om hur kvinnor kommer att bli speciellt använda i den kommande / pågående väckelsen. Detta sa han som en del av introduktionsvideon till den nya utformningen av kanalen…

Angel Tv där Sadhu Sundar Selvaraj predikar har också en serie som kallas ”Women on Fire”, där kvinnor studerar Bibeln tillsammans nedan ett avsnitt om där man studerar om Jättarna bla: