”PLLLandemic” bara fortsätter med Omnicron varianten… Och Bara Gud kan skydda i fortsättningen också…

Nedan lite oika vdieor som förklarar vad det hela handlarar om utifrån ett ”Plandemic” perspektiv, dvs. att viruset är planerat och människogjort och att målet är kontroll över människor liv och inte att skydda deras hälsa, som man försöker att ursäktar det hela med:

Dr. Carrie Madej förklara i nästa video, utifrån ett medicinskt perspektiv, vad det hela egentligen handlar om:

Samtidigt är det fortfarande bara Jesus som räddar och i de 3 videorna nedan från ”Last Reformations” kanal får vi tal del av vittnesbörd om både helande efter vaccinskador men även andra problem. Världen skapades ju problemfri ifrån början fast när synden kom in startde kriserna att komma… men i och med Jesu död och uppståndelse så finns det en lösning på allt detta om man bara vänder sig till honom i bön. I dessa vittnesbörden blir det extra tydligt:

I nästföljande video berättar den doktor i Syd Afrika, som först upptäckte den sk. ”Omnicron Varianten”, mer om den:

Avslutningsvis får vi ta del av Israeliska vittnesbörd om allvarliga biverkningar efter massvaccinationen i Israel, något som inte kommer fram i deras vanliga mediakanaler, där vaccinen istället propageras som en lösningen…