Ny profetia ang. hur det Tredje Templet i Jerusalem kommer att byggas… Covidpass och kyrkorna, Hanukkah m.m

Christ Divine Yard Assembly & Bibelfrågor Tv delade nyligen en video med titeln ”Prophecy about how the Third Temple in Jerusalem will be rebuilt etc..” där framförallt Arrey Atem (Christ Divine Yard Assembly) delar vad han fått angående det 3:e Templet utifrån Haggais profetia i Gamla Testamentet. Kärnan i budskapet är att de förutsättningar som rådde när templet byggdes upp andra gången, då framförallt profeterna Haggai och Sakarja verkade, kommer att återupprepas på ett liknande sätt i vår tid. Mer info i videon:

Bibelfrågor Tv kommenterar i videon nedan den vanliga invändningen som många kristna har emot återuppbyggandet av templet – som är att det skulle vara ett antikristligt tempel osv. vilket inte stämmer överrens med vad Bibeln faktiskt säger. Visserligen talas det om att antikrist kommer att verka där en stund: Han sätter sig alltså i Guds tempel och utger sig öppet för att vara en gud 2:a Thessalonikerbrevet 2:4, men det står att det är ”Guds tempel” och inte antikrists, så det är viktigt att komma ihåg vem den egentliga ägaren är. Innebörden av Högtiden Hanukkah / Tempelinvigningsfesten, som även Jesus firade (Läs Johannes 10:22-44) och som startar nu i helgen på kvällen den 28:e November, är ett bra exempel på vad det hela handlar om. Festen firas till minne av återtagandet av Tempelet som hade vanhelgats av de ”antikristliga” grekerna ca. 120 år innan Jesu födelse. Man tvingade bland annat judarna att avfälla från lagen (inte fira sabbat och tvång att äta gris m.m) eller bli dödade. En hel del paralleller kan också dras mellan detta och de tyranniska tendenserna som vi ser med vaccinpass osv… Mer info om detta i videon:

I nästa video diskuteras kristnas och judars syn på templet ur olika perspektiv, där mänga intressanta aspekter tas upp, bla det faktum att Paulus offrade i templet även efter Jesu död och uppståndelse (Apostlagärningarna 21:17-26)… Hur ska vi förhålla oss till det ? Är det rätt eller fel att offra nu ? Sakarja bok tar bla. upp att det kommer att förekomma offer i templet även efter Jesu andra tillkommelse… Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt Herren Sebaot, och alla som offrar skall komma och ta en sådan och koka i den – Sakarja 14:21... Mer info i videon…

I den sista videon får vi följa med på en guidning runt Tempelberget, där det nya templet med största sannolikhet kommer att stå färdigt en dag, i Jerusalem år 2019 med Johannes Enarson och Bibelfrågor Tv…