Väckelsen i Sverige har börjat… En ängel har tagit ett kol från altaret i himlen och spridit ut över Sverige, nu är det upp till de troende att ta tag i detta och hålla elden vid liv…

Väckelsen har börjat i Sverige… 2 budskap angående detta kom ut idag… Först med Lars Enarson:

Bibelfrågor Tv & Christ Divine Yard Assembly kom ut med ett liknande budskap på engelska om samma sak. Arrey Atem, ursprungligen från Kamerun, utsänd som missionär och profet till Sverige fick se att en ängel har tagit ett kol ifrån altaret i himlen och spridit ut det över Sverige, så nu är det upp till de troende att ta tag i denna eld och samlas i äkta enhet i den Helige Andes kraft och sprida denna eld samt hålla den vid liv. Ett varnande exempel på vad som kan hända om man inte håller elden vid liv är det som hände precis innan Hitler kom till makten i Tyskland på 1930-talet… En väckelse ska också ha börjat alldeles innan det så kallade ”maktövertagandet”, men den bromsades och stoppades av olika församlingsledare mfl. Detta ledde i sin tur till att Hitler kunde komma till makten alldeles efteråt, eftersom församlingar hade missat sin kallelse att hålla väckelsens eld vid liv, så bröt istället ondskan igenom… Mer info i videon nedan: