Fiendens planer att stoppa sann ”Jesus väckelse” i Sverige – genom ”Interreligösitet” och falsk ekumenik med Katolska Kyrkan…

Denna artikel är en fortsättning på artikeln ”Väckelsen i Sverige har börjat… En ängel har tagit ett kol från altaret i himlen och spridit ut över Sverige, nu är det upp till de troende att ta tag i detta och hålla elden vid liv…” https://www.nastadag.se/2022/01/28/vackelsen-i-sverige-har-borjat-en-angel-har-tagit-ett-kol-fran-altaret-i-himlen-och-spridit-ut-over-sverige-nu-ar-det-upp-till-de-troende-att-ta-tag-i-detta-och-halla-elden-vid-liv/

Nedan ett budskap om väckelsen men också om hur djävulen har planerat att stoppa det Jesus vill göra i Sverige genom Interreligösa sammankomster där andra religioner, såsom Islam och New Age etc, ska dela lokal med kyrkor / församlingar vilket kommer att skapa sjukdom och död, i värsta fall, om det tillåts… Budskapet talades ut på ett möte i februari 2022 Kingdom Chapel i Motala av Oskar Nilsson från Bibelfrågor Tv:

Video på engelska med Bibelfrågor Tv & Arrey Atem från Christ Divine Yard Assembly video ”How the devil will try to stop True Revival of Jesus in Sweden – by interreligious activities….” som handlar om samma sak men förtydligar det hela och talar också om faran med kristen ekumenik med den katolska kyrkan – älska katoliker och muslimer mfl. och umgås med dem – men budskapet är alltså att det inte går att samarbeta på ett andligt plan, om man fortfarande vill ha sann Jesus väckelse, såsom interreligösa råd etc. vill åstadkomma:

Ytterligare en video som specifikt förklarar vad som händer i andevärlden när andemakterna blandas ”Prophecy about – Why Interreligious and false ecumenical meetings makes people sick…”

Lars Enarson talar också om detta med den falska ekumeniken som skapats via organisationen ”Sveriges Kristna Råd” och som inte kommer att leda till väckelse och fler att fler människor blir frälsta, som de som är med kanske hoppas på utan att det istället blir tvärtom, mer info i videon:

En kopia av samma video går också att se på Odysee.com utifall youtube skulle krångla eller censurera budskapet:

Här följer också några utdrag ur dokumentet ”Charta Oecumenica”, från år 2001, och som de flesta kristna samfund (Pingst, Efk, Ekumenia osv.) är delaktiga i, medvetet eller omedvetet, eftersom de är kopplade till Sveriges Kristna Råd… Detta är grunden för den falska ekumeniken som inte leder till sann väckelse i biblisk bemärkelse utan istället begränsar församlingars egna initiativ och visioner på ett skadligt sätt och uppmuntrar till samarbete med Islam (läs hela dokumentet):

”Vi tror på ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka” – s.13

Vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer och kristen-muslimsk dialog på alla nivåer. Särskilt vill vi uppmuntra till samtal om tro på den ende Guden och om förståelsen av mänskliga rättigheter.
Vi förbinder oss – att möta muslimer med respekt, – att samarbeta med muslimer i gemensamma angelägenheter.
s. 22

”Vi förbinder oss – att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring,” s. 15