Folkhälsomyndigheten anmäld till Chefsåklagare för ”Brott Mot Männskligheten” i samband med den sk. ”Coranapandemin”

”Grovt uppsåtligt planerat och överlagt Bedrägeri utifrån och med ekonomiska incitament, grovt uppsåtligt planerat och överlagt Brott mot liv och hälsa utifrån ochmed ekonomiska incitament m.m. se Brottsbalken https://lagen.nu/1962%3A700 – Citat ur anmälan s. 2

En anmälan emot Folkhälsomyndigheten är inlämnad till Chefsåklagare för ”brott mot männskligheten” i samband med ”den sk. coronapandemin”, de 48 sidor långa dokumentet som innehåller bevis emot att Folkhälsomyndighetens agerande varit felaktigt, både vad gäller ”PCR-Testning”, ”Vaccinpropaganad” m.m, och direkt skadligt emot samhället, går att läsa i sin helthet genom att följa denna länk. Undertecknad till denna artikel kanske inte hade använt samma ordval i sin egen formulering av en liknande anmälan och Ulf Bittner, som gjort anmälan, bortser också från att Gud finns med i det hela – vilket innebär att även om folk tagit vaccinsprutor som varit giftiga så kan Gud också skydda mot dessa gifter etc. till viss del beroende på motiv etc. från fall till fall – ”och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem.”Markus 16:18. Med detta sagt så är förstahandsvalet som denna redaktion rekomenderar – ingen vaccination alls – eftersom man inte kan veta innan vad som kommer att hända och även kristna pastorer och troende som tagit sprutorna har fått allvarliga biverkningar av vaccinen…Vissa formuleringar i anmälan kan ibland också upplevas som lite väl överdrivna men i sin helhet är anmälan väl skriven och poängen med Folkhälsomyndighetens skadliga agerande under ca. 2 års tid kommer fram.

Denna anmälan är dock inte unikt för Sverige utan är en del i en större internationellt samlad operation som drivs av självständiga och orädda advokater, läkare och forskare ifrån många olika länder. I intervjun nedan går det att höra den tyska advokaten Reiner Fuellmich (har tidigare bla. varit med och åtalat och fällt Wolkswagen i den sk. ”dieselgate” skandalen- länk) som jobbar på en större internationell rättslig process i denna fråga, mer info i videon, som förövrigt är gjord av Ulf Bittner som är en person av flera som gjort anmälan av Folkhälsomyndigheten till chefsåklagare Erika Lejnefors vid Västerorts åklagarkammare:

Nedan en till intervju där Ulf pratar med 2 andra personer om liknande ämnen fast nu på svenska… Och även om dessa person inte alltid har en biblisk livsåskådning i grunden så är de med och avslöjar de det som Bibeln beskriver om som ”det antikristliga systemet” / ”Det Stora Babylon”…

Vi får hur det går med detta, i slutändan är det bara Gud som kan döma rättvist och kommer att döma rättvist och inte människor men utifrån ett bibliskt perspektiv så är det som uppdagas i denna anmälan etc. något som avslöjar det Uppenbarelseboken beskriver som det antikristliga systemet / Det Stora Babylon som vi vet verkat som en hemlighet under lång tid, redan Paulus skrev för snart 2000 år sedan ”Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen” – 2 Tessalonikerbrevet 2:7. Och de som väntar på att Jesus ska komma tillbaka och regera rättfärdigt på jorden uppmanas att hålla sig borta ifrån detta system även om det kommer innebär vissa lidanden och obekvämligheter så kommer de som gör det stå på den segrande sidan tillslut:

Babylons fall

18  Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: ”Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx[a].”

Och jag hörde en annan röst från himlen:

”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx, för hon säger i sitt hjärta: Jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne. -Uppenbarelseboken 18:1-8

-Oskar Nilsson / Nästa Dag…